NEW Mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng từng Đảng viên cuối năm

Xin chào đọc giả. Ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh bóng đá qua nội dung Mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng từng Đảng viên cuối năm

Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh riêng tư để có hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Mẫu biên bản họp chi bộ để đánh giá chất lượng từng Đảng viên cuối năm là tài liệu quan trọng cần có trong cuộc họp của tổ chức Đảng với đảng viên chính thức và dự bị. Mẫu biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên này còn ghi rõ và nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung họp chi bộ, qua đó cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá của từng thành viên trong tổ xem đã hoàn thành lý do chưa. Hãy suy nghĩ về những mục tiêu đã đặt ra hay không, trong năm qua có thành tựu gì đáng kể không. Tải biên bản họp chi bộ hay ngay để họp mặt cuối năm tổng kết công tác đảng thành công tốt đẹp.

Hãy cùng gonhub.com tham khảo nhé mẫu báo cáo đánh giá chất lượng Đảng viênnội dung biên bản họp chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm. phía dưới!

Mẫu biên bản họp chi bộ để đánh giá chất lượng từng Đảng viên cuối năm

  • 2. Nội dung cơ bản của biên bản họp tiệc đánh giá chất lượng từng đảng viên một cách chi tiết nhất

ĐẢNG BỘ ……………………………………………………

BỘ …………………….

Đảng đoàn: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN BÁO CÁO
NHÓM ĐẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20 ……

Vào hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. 20… ..; Nhóm bên …………………………………………………….
Trực thuộc Chi bộ: ……………………………………………………………………………………………… ..

Địa điểm tại: ………………………………………………………………………………………………

Những người tham dự hội nghị; Tất cả các thành viên trong nhóm.

Tổng số đảng viên: …………… .. Đ / c; Có mặt: …………… .. Đ / c; Vắng mặt: …………… ..Đ / c

Tên đảng viên vắng mặt:

thứ mười hai ………………………………………………………………. .

Lý do vắng mặt: ……………………………………………………………………………………………….

Chủ tọa Hội nghị: …………………………………………………………………………………………………………….

Thư ký Hội nghị: ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung buổi họp tiệc: Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Đảng ủy thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH / DU, ngày ….. / ….. / 20 ….. của Đảng ủy Công ty về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng của CSO và Đảng. Thành viên 20 năm… và một số văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua bản tự kiểm điểm và tự xếp loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị được nghe đồng chí chủ trì tổng hợp ý kiến ​​đóng góp của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến ​​phát triển. biểu quyết, đóng góp ý kiến ​​vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên trong 20 …, cụ thể như sau:

I – Đánh giá từng thành viên trong nhóm:

1. Họ và tên đảng viên ………………………………………………………………………………………………

– Đảng viên trình bày bản kiểm điểm đảng viên trước tập thể đảng viên và cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ. ……………………

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ……………………………………….

– Đóng góp của hội nghị:

1.1. Các đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

1.2. Các đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

Chủ tọa hội nghị tổng hợp, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Hội nghị bình chọn đảng viên đủ tư cách HT NV Xuất sắc: …………………….

Đại hội đã bình chọn cấp ủy viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Họp bình bầu chi bộ đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………….

HN bỏ phiếu ở mức đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV): …………………… ..

2. Họ và tên đảng viên ……………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày bản kiểm điểm đảng viên trước tập thể đảng viên và cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ. ……………………

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ……………………………………………………

– Đóng góp của hội nghị:

2.1. Các đồng chí …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

2.2. Các đồng chí …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

Chủ tọa hội nghị tổng hợp, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Hội nghị bình chọn đảng viên đủ tư cách HT NV Xuất sắc: …………………….

Đại hội đã bình chọn cấp uỷ viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Họp bình bầu chi bộ đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………….

HN bỏ phiếu ở mức đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV): …………………… ..

3. Họ và tên đảng viên ……………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày bản kiểm điểm đảng viên trước tập thể đảng viên và cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ. ……………………

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ……………………………………….

– Đóng góp của hội nghị:

3.1. Các đồng chí …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

3.2. Các đồng chí …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… ..

Chủ tọa hội nghị tổng hợp, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Họp bình bầu đảng viên đủ tư cách HT NV Xuất sắc: …………………….

Đại hội đã bình chọn cấp ủy viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ………….

Họp bình bầu chi bộ đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………….

HN bỏ phiếu ở mức đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV): …………………… ..

II – Tóm tắt của toàn Đảng bộ:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV …………………… .. = …………… ..%

– Số đảng viên đủ tư cách HTNV …………………… = …………… ..%

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không chi bộ) ………… .. = ……………%

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20 ….., trong cuộc họp không có ý kiến ​​khác và nhất trí thông qua biên bản. / .

thư ký NHÓM T / M

Tải về file Biên bản họp chi bộ đánh giá chất lượng Đảng viên.PDF Ở đây

Download biên bản họp chi bộ đánh giá chất lượng Đảng viên file.DOC Ở đây

Đây là mẫu biên bản họp chi bộ đánh giá chất lượng từng Đảng viên hay chuẩn nhất, bí thư hay tổng giám đốc có thể tham khảo để biết cách viết biên bản đánh giá đảng viên. Tương tự như cách viết bản kiểm điểm đảng viên hay các văn bản liên quan khác, biên bản họp chi bộ cũng phải rõ ràng, chi tiết, trình bày những ý chính để người đọc dễ hiểu, dễ tiếp thu. Chúc may mắn với việc tải xuống của bạn. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ gonhub.com nhé!

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment