Bạn là giáo viên đang giảng dạy tại trường học, bạn có việc riêng hoặc nghỉ ốm muốn nghỉ dạy. Bạn sẽ phải làm đơn xin nghỉ học gửi cho người quản lý trường học và thanh tra giáo dục để nhà trường sắp xếp người thay thế bạn. Bạn chưa từng viết đơn xin nghỉ dạy bao giờ nên bạn không có kinh nghiệm viết đơn như thế nào và lấy mẫu đơn xin nghỉ dạy ở đâu. Không sao cả, chỉ cần xem qua bài đọc dưới đây của chúng tôi để giúp bạn có một Mẫu đơn xin nghỉ dạy đầy đủ nhất.

Mẫu đơn xin phép nghỉ dạy ngắn nhất

Hôm nay gonhub.com sẽ giúp bạn viết một Mẫu đơn xin nghỉ dạy đầy đủ nhất Vui lòng !!

Mẫu đơn xin nghỉ dạy năm 2020 hay nhất

Nội dung chính của mẫu đơn xin nghỉ dạy

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG …………… .. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

……….., ngày tháng năm ….

GIẤY PHÉP HỌC TẬP
Thân mến: – Quản trị viên

– Ban thanh tra giáo dục
Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..
Khoa Giáo dục:……………………………………………………………………………………………….
Xin phép nghỉ dạy: …………………………………………………….
Tiết học:……………………. Ngày …………… .. Phòng …………….
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………
Thay thế: ………………………………………………………………………………………………
Văn bản này được lập vào lúc… .. giờ, ngày …………………… ..

CHỦ TỊCH PHÒNG GIÁO VIÊN PHÒNG GIÁO VIÊN

Ghi chú:
Đơn này phải được thực hiện ít nhất 24 giờ trước khi nghỉ. Nếu quý khách gặp trường hợp đột xuất như tai nạn, ốm đau đột xuất … phải thông báo trước qua điện thoại và xin phép sau càng sớm càng tốt (Chậm nhất là 2 ngày).

Mẫu đơn xin nghỉ dạy năm 2020 hay nhất Ở đây

Bạn không chắc chắn làm thế nào để viết một đơn xin nghỉ dạy Ngắn nhất, nhanh nhất, ấn tượng nhất, chúng tôi đã giúp bạn rồi. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì mẫu đơn xin nghỉ học trên đây là mẫu đơn chuẩn nhất được hầu hết các trường học sử dụng làm mẫu chính khi giáo viên bận việc và muốn nghỉ dạy. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo cùng gonhub.com

Hiểu biết –