NEW Sổ Chi Tiết Tiếng Anh Là Gì

Kính thưa đọc giả. Bữa nay, chúng tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh bóng đá với bài chia sẽ Sổ Chi Tiết Tiếng Anh Là Gì

Phần nhiều nguồn đều được update ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi riêng tư kín để có hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống hoá và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và trình tự thời gian liên quan đến doanh nghiệp. Nghiệp chướng.

Đang xem: Sách chi tiết tiếng anh là gì

03-09-2019 Khoảng không quảng cáo là gì? Phương pháp kiểm kê 30-08-2019 Tạm ứng cho nhân viên là gì? Kế toán các khoản tạm ứng 30/08/2019 Phải thu khách hàng là gì?

Sổ kế toán (Sổ kế toán)

Ý tưởng

Sổ kế toán trong tiếng anh gọi là Sổ kế toán.

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian liên quan đến doanh nghiệp.

Các loại sổ kế toán

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm. Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Sổ kế toán tổng hợp, bao gồm: Nhật ký số, sổ cái.

Số kế toán chi tiết, gồm: Số, thẻ kế toán chi tiết.

Nhà nước quy định bắt buộc về số lượng, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại Sổ cái, số Nhật ký, hướng dẫn các quy định đối với sổ, thẻ kế toán chi tiết ..

Sổ kế toán tổng hợp

Sổ nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong năm kế toán theo trình tự thời gian và mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên số Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp.

Số nhật ký phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

– Ngày, tháng có số

– Số và ngày tháng năm của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi số

– Tóm tắt nội dung các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Xem thêm: Tiết lộ cách nấu cháo sườn Đài Loan, Tiết lộ cách nấu cháo sườn ngô ngon hơn

Sổ Cái dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ, trong niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán quy định tại Chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Số liệu kế toán trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sổ cái phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

– Ngày, tháng có số

– Số, ngày của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi số

– Tóm tắt nội dung các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Số phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

Số kế toán chi tiết

Số, thẻ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp thông tin cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên số Nhật ký và Sổ Cái.

Không bắt buộc phải có số lượng và kết cấu sổ kế toán chi tiết. Doanh nghiệp căn cứ vào các quy định hướng dẫn của Nhà nước về số kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết và phù hợp.

Hệ thống sổ sách kế toán

Mỗi đơn vị kế toán có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và yêu cầu quản lý để mở các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cần thiết.

Doanh nghiệp có thể áp dụng một trong năm phương pháp kế toán sau:

– Hình thức kế toán Nhật ký chung

– Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

– Hình thức kế toán chứng từ ghi số

– Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ

– Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Xem thêm: Học Cách Chữa Viêm Âm Đạo Bằng Phèn Tại Nhà, Cách Chữa Viêm Âm Đạo Bằng Phèn chua Hiệu quả

Trong mỗi hình thức sổ kế toán đều có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu số, thứ tự, phương pháp ghi và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Kế toán Tài chính, Học viện Ngân hàng, NXB Dân trí)

Xem thêm các bài viết trong chuyên mục này: Hỏi & Đáp

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment