NEW Viết Công Thức Cấu Tạo Của C4H8O2 Là Gì? Viết Công Thức Cấu Tạo Của C4H8O2

Chào bạn đọc. Today, mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh bóng đá bằng nội dung Viết Công Thức Cấu Tạo Của C4H8O2 Là Gì? Viết Công Thức Cấu Tạo Của C4H8O2

Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn kín để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức là C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là gì?

Đang xem: Công thức cấu tạo của c4h8o2

Nếu như bạn hỏi, bạn chỉ nhận được một câu trả lời. Nhưng khi bạn nghĩ để trả lời, bạn sẽ nhận được kép!

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C4H8O2

Axit cacboxylic C4H8O2 có 2 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 – CH2 – CH2 – COOH Axit butyric/ axit butanoic
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 – CH(CH3)COOH 2 – metylpropanoic

B. Este C4H8O2

Este C4H8O2 có 4 đồng phân cấu tạo, cụ thể

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên HCOOCH2 – CH2 – CH3 n – propyl fomat
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên HCOOCH(CH3)CH3 Isopropyl fomat
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3COOC2H5 Etyl axetat
Công thức cấu tạo của C4H8O2 và gọi tên | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 – CH2 – COO – CH3 Metylpropinat

Vậy ứng với công thức phân tử C4H8O2 thì chất có 6 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Loaded: 69.01%
Remaining Time 0:54

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment