VIDEO 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ

Giới thiệu quý độc giả chủ đề 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 21097 lượt xem và 444 lượt thích. Please click on #Subscribe Channel “#TAHUOY” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this food video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

#TAHUOY Channel share a new video about general survial skills in life and food village for entertainment purpose and healthy food receipt.
My Channel

Xem video 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ

Xem chi tiết 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ

Please click on #Subscribe Channel “#TAHUOY” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this food video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

#TAHUOY Channel share a new video about general survial skills in life and food village for entertainment purpose and healthy food receipt.
My Channel
.07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ. Please click on #Subscribe Channel “#TAHUOY” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this food video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

#TAHUOY Channel share a new video about general survial skills in life and food village for entertainment purpose and healthy food receipt.
My Channel
. 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ. Please click on #Subscribe Channel “#TAHUOY” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this food video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

#TAHUOY Channel share a new video about general survial skills in life and food village for entertainment purpose and healthy food receipt.
My Channel
. 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ. Please click on #Subscribe Channel “#TAHUOY” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this food video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

#TAHUOY Channel share a new video about general survial skills in life and food village for entertainment purpose and healthy food receipt.
My Channel

Tag 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ

vay tiền sim viettel, TAHUOY,RFA KHMER,RFA HENG, #លកសរ #ផទហយ #ជយអយករន #សហវ #ដចរនទ

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ


Tác giả: TAHUOY

9 thoughts on “VIDEO 07 លោកសេរី ផ្ទុះហើយ ជួយអ៊ុយក្រែន សាហាវ ដូចរន្ទះ”

 1. នាយទាហានខ្មែរដុះពោះដូចគេផើមមានសង្រ្គាមរត់មិនរួចទេ។

  Reply
 2. គេមិនយកdictators and communist leaders coming to control all the countries around the world ,យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ75%ត្រូវបានពួកកុម្មួយនិស្ដប្ដាច់ការមកបញ្ចូលមនោគម្មវិជ្យាហើយមានជម្នឿរទៅលើពួកកុម្មួយនិស្ដភ្លាម,ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនារសមយ័នោះពួកគេទាំងអស់គ្នារៀនសូត្រឆាប់យល់ណាស់ ,គ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេដែលមានរាយនាមនូវខាងក្រោមនេះ១ហ៊ូ យន់២ហ៊ុយនឹម៣ខៀវ សំផនហៅ អា ហែម.រីឯចំណែកខាងមេរៀនមានថ្លែងជូនជ្រាបដូចតរទៅនេះ១ កម្ទេចចោលពួកខ្មាំងបដិវត្ត មានដូចជា ទាហាន ប៉ូលីស្ដ ព្រមទាំងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់មន្រ្តីថ្នាក់ទាប២ពួកវណ្ណះកម្មកកសិកជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ទាស្សករ ហើយទាស្សករជាកញ្ចះរបស់ពួកវណ្ណះកម្មកកសិក៣គ្មានអក្នមានគ្មានអ្នកក្ររ.៤ត្រូវជុំរុះសចោលកម្មសិទ្ធសួន្ទ្តតួរ នូវទីបំផុតពួកគេត្រូវបានមេកុម្មួយនិស្ដប្ដាច់ការអូសក្បាលដូចឆ្កែរដូចឆ្មារយកទៅសម្លាប់អន់ជាងអចម៏ឆ្កែរអចម៏ឆ្មារទៅទៀត but for myself, I was very pity for all the former ministries into the Republic Cambodia regime ,there's Lon Noll president ,and myself enemies is the black shirt troops.

  Reply
 3. ចំណុចនេះពិតជាត្រឹមត្រូវគំនិតនេះលាេកស្វែងយល់ច្បាស់ណាស់ចំតែម្ដងអាពូទីននេះវាសំដីឈ្លើយវានិងកាន់កាប់អំណាចផ្ដាច់កាគ្រប់លើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងហេតុអីបន្ដាប្រទេសជាង200ប្រទេសនាំគ្នាខ្លាចអាពូទីនម្នាក់អញ្ចឹងអាឆ្កែមួយក្បាលនឹង👀💀💀🌻💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀👀👀👀👀💀💀👀👀👀👀👀👀👀🙏🙏🙏🙏🙏

  Reply
 4. សំខាន់គឺលោកសន្តិសុខអង្កការសហប្រជាជាតិនិងអន្ត្ររជាតិបើរុំលាយអាពូទីនទើបលោកមហាសេរីឈ្នះបើមិនចឹងនុះទេពល់រដ្ឋនិងវិនាសហើយ។

  Reply

Leave a Comment