VIDEO CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT

Giới thiệu quý độc giả chủ đề CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 4595 lượt xem và 42 lượt thích. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT.
Điều kiện tối thiếu để sử dụng dịch vụ là sim mobiphone trả trước đang hoạt động 2 chiều. Không nợ cước.

Có 2 cách để chuyển tiền mua thẻ cào, thẻ game đối với thuê bao mobiphone:

I. Cách đầu tiên:

+ Bước 1: *117*mk*mk# bấm gọi ( ví dụ: *117*12345*12345# thì Mk nó là 12345)

+ Bước 2: *119*0775868526*31000*mk#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.
Ưu điểm của cách này là nhà mạng chỉ trừ 10% phí nhưng chỉ chuyển tối đa được 50k/ lần.

II. Cách thứ 2 các bạn chuyển Qua 9494:

Bước1: MK MẬTKHẨU (Ví dụ: MK 1111) gửi 9494 thì mk nó là 1111

Bước 2: *9494*0775868526*31000*MẬT KHẨU#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.

Với cách chuyển thứ 2 này thì chuyển tối đa được 100k/ lần phí nhà mạng trừ thêm là 15% nên là khuyến khích các bạn chuyển cách thứ 1.

Công thức tính số thẻ cào, thẻ game, atm, momo nhận được :

Các bạn lấy sms chuyển nhân với 0.65 = số thẻ nhận ( Ví dụ: chuyển 100k nhận được 65k thẻ cào, thẻ game, atm momo)

LIÊN HỆ GIAO DỊCH VỚI MÌNH QUA:

Facebook cá nhân:

Fan Page FB:

Group FB:

Website: banthenhanh.com web đổi thẻ cào, thẻ game giá gốc.

Zalo ADM Duy Nhất Hỗ Trợ: 035 214 0818

Nhóm Zalo Giao Lưu, Check Uy Tín:

#MUATHECAOBANGSMS #SMSMOBI #MUATHEGAMEBANGSMS

Xem video CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT

Xem chi tiết CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT

CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT.
Điều kiện tối thiếu để sử dụng dịch vụ là sim mobiphone trả trước đang hoạt động 2 chiều. Không nợ cước.

Có 2 cách để chuyển tiền mua thẻ cào, thẻ game đối với thuê bao mobiphone:

I. Cách đầu tiên:

+ Bước 1: *117*mk*mk# bấm gọi ( ví dụ: *117*12345*12345# thì Mk nó là 12345)

+ Bước 2: *119*0775868526*31000*mk#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.
Ưu điểm của cách này là nhà mạng chỉ trừ 10% phí nhưng chỉ chuyển tối đa được 50k/ lần.

II. Cách thứ 2 các bạn chuyển Qua 9494:

Bước1: MK MẬTKHẨU (Ví dụ: MK 1111) gửi 9494 thì mk nó là 1111

Bước 2: *9494*0775868526*31000*MẬT KHẨU#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.

Với cách chuyển thứ 2 này thì chuyển tối đa được 100k/ lần phí nhà mạng trừ thêm là 15% nên là khuyến khích các bạn chuyển cách thứ 1.

Công thức tính số thẻ cào, thẻ game, atm, momo nhận được :

Các bạn lấy sms chuyển nhân với 0.65 = số thẻ nhận ( Ví dụ: chuyển 100k nhận được 65k thẻ cào, thẻ game, atm momo)

LIÊN HỆ GIAO DỊCH VỚI MÌNH QUA:

Facebook cá nhân:

Fan Page FB:

Group FB:

Website: banthenhanh.com web đổi thẻ cào, thẻ game giá gốc.

Zalo ADM Duy Nhất Hỗ Trợ: 035 214 0818

Nhóm Zalo Giao Lưu, Check Uy Tín:

#MUATHECAOBANGSMS #SMSMOBI #MUATHEGAMEBANGSMS.CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT.
Điều kiện tối thiếu để sử dụng dịch vụ là sim mobiphone trả trước đang hoạt động 2 chiều. Không nợ cước.

Có 2 cách để chuyển tiền mua thẻ cào, thẻ game đối với thuê bao mobiphone:

I. Cách đầu tiên:

+ Bước 1: *117*mk*mk# bấm gọi ( ví dụ: *117*12345*12345# thì Mk nó là 12345)

+ Bước 2: *119*0775868526*31000*mk#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.
Ưu điểm của cách này là nhà mạng chỉ trừ 10% phí nhưng chỉ chuyển tối đa được 50k/ lần.

II. Cách thứ 2 các bạn chuyển Qua 9494:

Bước1: MK MẬTKHẨU (Ví dụ: MK 1111) gửi 9494 thì mk nó là 1111

Bước 2: *9494*0775868526*31000*MẬT KHẨU#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.

Với cách chuyển thứ 2 này thì chuyển tối đa được 100k/ lần phí nhà mạng trừ thêm là 15% nên là khuyến khích các bạn chuyển cách thứ 1.

Công thức tính số thẻ cào, thẻ game, atm, momo nhận được :

Các bạn lấy sms chuyển nhân với 0.65 = số thẻ nhận ( Ví dụ: chuyển 100k nhận được 65k thẻ cào, thẻ game, atm momo)

LIÊN HỆ GIAO DỊCH VỚI MÌNH QUA:

Facebook cá nhân:

Fan Page FB:

Group FB:

Website: banthenhanh.com web đổi thẻ cào, thẻ game giá gốc.

Zalo ADM Duy Nhất Hỗ Trợ: 035 214 0818

Nhóm Zalo Giao Lưu, Check Uy Tín:

#MUATHECAOBANGSMS #SMSMOBI #MUATHEGAMEBANGSMS. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT.
Điều kiện tối thiếu để sử dụng dịch vụ là sim mobiphone trả trước đang hoạt động 2 chiều. Không nợ cước.

Có 2 cách để chuyển tiền mua thẻ cào, thẻ game đối với thuê bao mobiphone:

I. Cách đầu tiên:

+ Bước 1: *117*mk*mk# bấm gọi ( ví dụ: *117*12345*12345# thì Mk nó là 12345)

+ Bước 2: *119*0775868526*31000*mk#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.
Ưu điểm của cách này là nhà mạng chỉ trừ 10% phí nhưng chỉ chuyển tối đa được 50k/ lần.

II. Cách thứ 2 các bạn chuyển Qua 9494:

Bước1: MK MẬTKHẨU (Ví dụ: MK 1111) gửi 9494 thì mk nó là 1111

Bước 2: *9494*0775868526*31000*MẬT KHẨU#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.

Với cách chuyển thứ 2 này thì chuyển tối đa được 100k/ lần phí nhà mạng trừ thêm là 15% nên là khuyến khích các bạn chuyển cách thứ 1.

Công thức tính số thẻ cào, thẻ game, atm, momo nhận được :

Các bạn lấy sms chuyển nhân với 0.65 = số thẻ nhận ( Ví dụ: chuyển 100k nhận được 65k thẻ cào, thẻ game, atm momo)

LIÊN HỆ GIAO DỊCH VỚI MÌNH QUA:

Facebook cá nhân:

Fan Page FB:

Group FB:

Website: banthenhanh.com web đổi thẻ cào, thẻ game giá gốc.

Zalo ADM Duy Nhất Hỗ Trợ: 035 214 0818

Nhóm Zalo Giao Lưu, Check Uy Tín:

#MUATHECAOBANGSMS #SMSMOBI #MUATHEGAMEBANGSMS. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT. CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT.
Điều kiện tối thiếu để sử dụng dịch vụ là sim mobiphone trả trước đang hoạt động 2 chiều. Không nợ cước.

Có 2 cách để chuyển tiền mua thẻ cào, thẻ game đối với thuê bao mobiphone:

I. Cách đầu tiên:

+ Bước 1: *117*mk*mk# bấm gọi ( ví dụ: *117*12345*12345# thì Mk nó là 12345)

+ Bước 2: *119*0775868526*31000*mk#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.
Ưu điểm của cách này là nhà mạng chỉ trừ 10% phí nhưng chỉ chuyển tối đa được 50k/ lần.

II. Cách thứ 2 các bạn chuyển Qua 9494:

Bước1: MK MẬTKHẨU (Ví dụ: MK 1111) gửi 9494 thì mk nó là 1111

Bước 2: *9494*0775868526*31000*MẬT KHẨU#

Với mỗi cú pháp như vậy bạn sẽ nhận lại được 20k thẻ cào, thẻ game hoặc atm, momo.

Với cách chuyển thứ 2 này thì chuyển tối đa được 100k/ lần phí nhà mạng trừ thêm là 15% nên là khuyến khích các bạn chuyển cách thứ 1.

Công thức tính số thẻ cào, thẻ game, atm, momo nhận được :

Các bạn lấy sms chuyển nhân với 0.65 = số thẻ nhận ( Ví dụ: chuyển 100k nhận được 65k thẻ cào, thẻ game, atm momo)

LIÊN HỆ GIAO DỊCH VỚI MÌNH QUA:

Facebook cá nhân:

Fan Page FB:

Group FB:

Website: banthenhanh.com web đổi thẻ cào, thẻ game giá gốc.

Zalo ADM Duy Nhất Hỗ Trợ: 035 214 0818

Nhóm Zalo Giao Lưu, Check Uy Tín:

#MUATHECAOBANGSMS #SMSMOBI #MUATHEGAMEBANGSMS

Tag CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT

vay tiền sim mobifone, mua thẻ game online,mua thẻ cào thẻ game,mua thẻ game bằng sms mobi,mua thẻ cào bằng sms mobi,mua thẻ cào bằng sim mobiphone,sms mobiphone,sms sim mobi,mua thẻ zing bằng sms mobi,mua thẻ game bằng sms,mua thẻ game bằng sms sim mobi,mua thẻ cào bằng sim điện thoại,mua thẻ cào bằng sim mobi,tiện ích sim mobiphone,bán tài khoản chính sim mobi,đổi tài khoản chính mobi,rút tiền sim mobi,đổi tiền sim mobi về atm,ma xa mi,maxami, #CÁCH #MUA #THẺ #CÀO #THẺ #GAME #BẰNG #SMS #SIM #MOBIPHONE #MỚI #NHẤT

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT


Tác giả: Ma Xa Mi

37 thoughts on “VIDEO CÁCH MUA THẺ CÀO THẺ GAME BẰNG SMS SIM MOBIPHONE MỚI NHẤT”

 1. 💎HOT Kiếm 5 triệu / Ngày : https://central1.vip/register?r=93AACCF

  ===>> Nhóm hỗ trợ riêng: https://t.me/central2

  💎 Nhận 200k Ngay: https://signup.goonus.io/6277729706837606302 ( KYC để mở khóa )

  💎 App rửa tiền : http://104.233.199.140/hd/#/login?code=062738941 ( không nên bỏ lỡ )

  TOP NHỮNG DỰ ÁN KHÁC:

  💎 Nhận ngay 250k: https://attlas.io/register?ref=57E70E07

  ————————————————————————

  Tổng hợp dự án đào coin trên App:

  💎Đào Pi network: https://minepi.com/blogtienty

  Đến bước nhập mã mời thì các bạn nhập: blogtienty

  Đào thêm các dự án khác tương tự AE xem thêm:

  💎 Đào Remitano: https://remitano.net/btc/vn/join/3950807.50.50.kHfqTd6 ( NÊN ĐÀO THÁNG 7/2022 MAINET)

  💎 Đào Star Network https://onelink.to/b8xtgu ( Mã mời: Blogtienty )

  💎 Hidollar : https://hi.com/Blogtienty ( Mỗi ngày claim 1$ )

  💎 Đào Alpha Network http://www.minealpha.net ( Mã mời: Blogtienty )

  —————————————————————–

  TOP VÍ CHIA SẺ 40% HOA HỒNG TRỌN ĐỜI:

  ✅Ví BINACE: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=C6EAHL2I nhận 40% hoa hồng

  ✅ Ví Facetpay https://faucetpay.io/?r=3055901

  ✅Ví GATE: https://www.gate.io/ref/8055192

  ✅Ví COINEX: https://www.coinex.com/register?refer_code=6qry8

  🔴Gia nhập GROUP giao lưu:

  💎 Nhóm zalo: https://zalo.me/g/vgfnbt406

  💎 Nhóm Tele: https://t.me/blogtienty

  💎 website: https://blogtienty.com/

  Reply
 2. 💎 Nhận 200k Ngay: https://signup.goonus.io/6277729706837606302

  Mã giới thiệu: 4324013684 ( KYC để mở khóa )

  TOP DỰ ÁN UY TÍN

  💎 Siêu App cho tiền: http://104.233.199.140/hd/#/login?code=062738941 ( không nên bỏ lỡ )

  💎 Nhận ngay máy đào 50$: https://app.riotcoin.app/home?x=46383011

  💎 Nhận ngay 250k: https://attlas.io/register?ref=57E70E07

  ————————————————————————

  Tổng hợp dự án đào coin trên App:

  💎Đào Pi network: https://minepi.com/blogtienty

  Đến bước nhập mã mời thì các bạn nhập: blogtienty

  Đào thêm các dự án khác tương tự AE xem thêm:

  💎 Đào Remitano: https://remitano.net/btc/vn/join/3950807.50.50.kHfqTd6 ( NÊN ĐÀO )

  💎 Đào Star Network https://onelink.to/b8xtgu ( Mã mời: Blogtienty )

  💎 Hidollar : https://hi.com/Blogtienty ( Mỗi ngày claim 1$ )

  💎 Đào Riotcoin: https://app.riotcoin.app/home?x=46383011

  💎 Đào Alpha Network http://www.minealpha.net ( Mã mời: Blogtienty )

  —————————————————————–

  TOP VÍ CHIA SẺ 40% HOA HỒNG TRỌN ĐỜI:

  ✅Ví BINACE: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=C6EAHL2I nhận 40% hoa hồng

  ✅ Ví Facetpay https://faucetpay.io/?r=3055901

  ✅Ví GATE: https://www.gate.io/ref/8055192

  ✅Ví COINEX: https://www.coinex.com/register?refer_code=6qry8

  🔴Gia nhập GROUP giao lưu:

  💎 Nhóm zalo: https://zalo.me/g/vgfnbt406

  💎 Nhóm Tele: https://t.me/blogtienty

  💎 website: https://blogtienty.com/

  Reply
 3. 💎 Nhận 200k Ngay: https://signup.goonus.io/6277729706837606302

  Mã giới thiệu: 4324013684

  ( Tải Ví Onus KYC Nhận ngay 200k + 1 lượt mở crypto trúng BTC )

  TOP WEB ĐÀO COIN MIỄN PHÍ:

  💎Suvmine https://suvmine.com/Welcome/Partner/52862

  💎BDF Đào TRX : https://web.bdfpool.com/#/register?HJPBWR

  💎RYZEX Đào TRX, DOGE, LTC, BNB https://ryzex.net/a/9047428

  ————————————————————————

  Tổng hợp dự án đào coin trên App:

  💎Đào Pi network: https://minepi.com/blogtienty

  Đến bước nhập mã mời thì các bạn nhập: blogtienty

  Đào thêm các dự án khác tương tự AE xem thêm:

  💎 Đào Remitano: https://remitano.net/btc/vn/join/3950807.50.50.kHfqTd6 ( NÊN ĐÀO )

  💎 Đào Star Network https://onelink.to/b8xtgu ( Mã mời: Blogtienty )

  💎 Hidollar : https://hi.com/Blogtienty ( Mỗi ngày claim 1$ )

  💎 Đào Riotcoin: https://app.riotcoin.app/home?x=46383011

  💎 Đào Alpha Network http://www.minealpha.net ( Mã mời: Blogtienty )

  —————————————————————–

  TOP VÍ CHIA SẺ 40% HOA HỒNG TRỌN ĐỜI:

  ✅Ví BINACE: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=C6EAHL2I nhận 40% hoa hồng

  ✅ Ví Facetpay https://faucetpay.io/?r=3055901

  ✅Ví GATE: https://www.gate.io/ref/8055192

  ✅Ví COINEX: https://www.coinex.com/register?refer_code=6qry8

  🔴Gia nhập GROUP giao lưu:

  💎Nhóm zalo: https://zalo.me/g/oaoxzi405

  💎Nhóm Tele: https://t.me/blogtienty

  Reply

Leave a Comment

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín