VIDEO Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 12565 lượt xem và 238 lượt thích. Riway thường nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Mua xe CÁ NHÂN đứng tên CÔNG TY. Vậy nếu xe đứng tên Công ty thì có những lợi ích gì. Có nên đăng ký xe bằng tên Công ty không? Xin mời các bạn theo dõi video sau để có đáp án nhé.
———————————————————————————–
👉 Liên hệ: 0962610360 (Zalo) – 0962605360 (Zalo) để được hỗ trợ các Dịch vụ:
✅ Thành lập Công ty ✅ Đăng ký Nhãn hiệu
✅ Điều chỉnh giấy phép ✅ Kế toán thuế
✅ Các dịch vụ khác như: Giấy ATTP, Tự Công bố sản phẩm, Công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Đăng ký Mã số mã vạch, Soạn Hợp đồng, Thiết kế Logo, Thiết kế Website, Chữ ký số, Hoá đơn điện tử,…
—————————————–
Văn phòng B.3A.09, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Facebook:
Website: –
SĐT: 0962610360 – 0962605360
Email: riwaylegal@gmail.com
——————
Xem thêm:
– Góp vốn vào Công ty bằng Quyền sử dụng đất – Nên hay không?:
– Khi nào nên thành lập công ty:
– Khởi nghiệp MỘT MÌNH hay CÙNG NHAU góp vốn Thành lập Công ty?:
– Thành lập Công ty cần BAO NHIÊU TIỀN – Update 2021:
– Q&A – Giải đáp thắc mắc về Thủ tục Đăng ký kinh doanh:
– Những việc cần làm sau khi THÀNH LẬP CÔNG TY:
– Có nên mua lại công ty không?:
– Thủ tục góp vốn bằng Thương hiệu:
————————————–
Phân đoạn trong Video:
0:00 Giới thiệu
0:28 Lợi ích mua xe đứng tên Công ty
4:35 Bất lợi khi mua xe đứng tên Công ty
7:21 Nên mua xe đứng tên Công ty không?

#riwaylegal #thanhlapcongty #dangkynhanhieu

Xem video Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?

Xem chi tiết Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?

Riway thường nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Mua xe CÁ NHÂN đứng tên CÔNG TY. Vậy nếu xe đứng tên Công ty thì có những lợi ích gì. Có nên đăng ký xe bằng tên Công ty không? Xin mời các bạn theo dõi video sau để có đáp án nhé.
———————————————————————————–
👉 Liên hệ: 0962610360 (Zalo) – 0962605360 (Zalo) để được hỗ trợ các Dịch vụ:
✅ Thành lập Công ty ✅ Đăng ký Nhãn hiệu
✅ Điều chỉnh giấy phép ✅ Kế toán thuế
✅ Các dịch vụ khác như: Giấy ATTP, Tự Công bố sản phẩm, Công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Đăng ký Mã số mã vạch, Soạn Hợp đồng, Thiết kế Logo, Thiết kế Website, Chữ ký số, Hoá đơn điện tử,…
—————————————–
Văn phòng B.3A.09, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Facebook:
Website: –
SĐT: 0962610360 – 0962605360
Email: riwaylegal@gmail.com
——————
Xem thêm:
– Góp vốn vào Công ty bằng Quyền sử dụng đất – Nên hay không?:
– Khi nào nên thành lập công ty:
– Khởi nghiệp MỘT MÌNH hay CÙNG NHAU góp vốn Thành lập Công ty?:
– Thành lập Công ty cần BAO NHIÊU TIỀN – Update 2021:
– Q&A – Giải đáp thắc mắc về Thủ tục Đăng ký kinh doanh:
– Những việc cần làm sau khi THÀNH LẬP CÔNG TY:
– Có nên mua lại công ty không?:
– Thủ tục góp vốn bằng Thương hiệu:
————————————–
Phân đoạn trong Video:
0:00 Giới thiệu
0:28 Lợi ích mua xe đứng tên Công ty
4:35 Bất lợi khi mua xe đứng tên Công ty
7:21 Nên mua xe đứng tên Công ty không?

#riwaylegal #thanhlapcongty #dangkynhanhieu.Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?. Riway thường nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Mua xe CÁ NHÂN đứng tên CÔNG TY. Vậy nếu xe đứng tên Công ty thì có những lợi ích gì. Có nên đăng ký xe bằng tên Công ty không? Xin mời các bạn theo dõi video sau để có đáp án nhé.
———————————————————————————–
👉 Liên hệ: 0962610360 (Zalo) – 0962605360 (Zalo) để được hỗ trợ các Dịch vụ:
✅ Thành lập Công ty ✅ Đăng ký Nhãn hiệu
✅ Điều chỉnh giấy phép ✅ Kế toán thuế
✅ Các dịch vụ khác như: Giấy ATTP, Tự Công bố sản phẩm, Công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Đăng ký Mã số mã vạch, Soạn Hợp đồng, Thiết kế Logo, Thiết kế Website, Chữ ký số, Hoá đơn điện tử,…
—————————————–
Văn phòng B.3A.09, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Facebook:
Website: –
SĐT: 0962610360 – 0962605360
Email: riwaylegal@gmail.com
——————
Xem thêm:
– Góp vốn vào Công ty bằng Quyền sử dụng đất – Nên hay không?:
– Khi nào nên thành lập công ty:
– Khởi nghiệp MỘT MÌNH hay CÙNG NHAU góp vốn Thành lập Công ty?:
– Thành lập Công ty cần BAO NHIÊU TIỀN – Update 2021:
– Q&A – Giải đáp thắc mắc về Thủ tục Đăng ký kinh doanh:
– Những việc cần làm sau khi THÀNH LẬP CÔNG TY:
– Có nên mua lại công ty không?:
– Thủ tục góp vốn bằng Thương hiệu:
————————————–
Phân đoạn trong Video:
0:00 Giới thiệu
0:28 Lợi ích mua xe đứng tên Công ty
4:35 Bất lợi khi mua xe đứng tên Công ty
7:21 Nên mua xe đứng tên Công ty không?

#riwaylegal #thanhlapcongty #dangkynhanhieu. Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?. Riway thường nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Mua xe CÁ NHÂN đứng tên CÔNG TY. Vậy nếu xe đứng tên Công ty thì có những lợi ích gì. Có nên đăng ký xe bằng tên Công ty không? Xin mời các bạn theo dõi video sau để có đáp án nhé.
———————————————————————————–
👉 Liên hệ: 0962610360 (Zalo) – 0962605360 (Zalo) để được hỗ trợ các Dịch vụ:
✅ Thành lập Công ty ✅ Đăng ký Nhãn hiệu
✅ Điều chỉnh giấy phép ✅ Kế toán thuế
✅ Các dịch vụ khác như: Giấy ATTP, Tự Công bố sản phẩm, Công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Đăng ký Mã số mã vạch, Soạn Hợp đồng, Thiết kế Logo, Thiết kế Website, Chữ ký số, Hoá đơn điện tử,…
—————————————–
Văn phòng B.3A.09, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Facebook:
Website: –
SĐT: 0962610360 – 0962605360
Email: riwaylegal@gmail.com
——————
Xem thêm:
– Góp vốn vào Công ty bằng Quyền sử dụng đất – Nên hay không?:
– Khi nào nên thành lập công ty:
– Khởi nghiệp MỘT MÌNH hay CÙNG NHAU góp vốn Thành lập Công ty?:
– Thành lập Công ty cần BAO NHIÊU TIỀN – Update 2021:
– Q&A – Giải đáp thắc mắc về Thủ tục Đăng ký kinh doanh:
– Những việc cần làm sau khi THÀNH LẬP CÔNG TY:
– Có nên mua lại công ty không?:
– Thủ tục góp vốn bằng Thương hiệu:
————————————–
Phân đoạn trong Video:
0:00 Giới thiệu
0:28 Lợi ích mua xe đứng tên Công ty
4:35 Bất lợi khi mua xe đứng tên Công ty
7:21 Nên mua xe đứng tên Công ty không?

#riwaylegal #thanhlapcongty #dangkynhanhieu. Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?. Riway thường nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Mua xe CÁ NHÂN đứng tên CÔNG TY. Vậy nếu xe đứng tên Công ty thì có những lợi ích gì. Có nên đăng ký xe bằng tên Công ty không? Xin mời các bạn theo dõi video sau để có đáp án nhé.
———————————————————————————–
👉 Liên hệ: 0962610360 (Zalo) – 0962605360 (Zalo) để được hỗ trợ các Dịch vụ:
✅ Thành lập Công ty ✅ Đăng ký Nhãn hiệu
✅ Điều chỉnh giấy phép ✅ Kế toán thuế
✅ Các dịch vụ khác như: Giấy ATTP, Tự Công bố sản phẩm, Công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Đăng ký Mã số mã vạch, Soạn Hợp đồng, Thiết kế Logo, Thiết kế Website, Chữ ký số, Hoá đơn điện tử,…
—————————————–
Văn phòng B.3A.09, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Facebook:
Website: –
SĐT: 0962610360 – 0962605360
Email: riwaylegal@gmail.com
——————
Xem thêm:
– Góp vốn vào Công ty bằng Quyền sử dụng đất – Nên hay không?:
– Khi nào nên thành lập công ty:
– Khởi nghiệp MỘT MÌNH hay CÙNG NHAU góp vốn Thành lập Công ty?:
– Thành lập Công ty cần BAO NHIÊU TIỀN – Update 2021:
– Q&A – Giải đáp thắc mắc về Thủ tục Đăng ký kinh doanh:
– Những việc cần làm sau khi THÀNH LẬP CÔNG TY:
– Có nên mua lại công ty không?:
– Thủ tục góp vốn bằng Thương hiệu:
————————————–
Phân đoạn trong Video:
0:00 Giới thiệu
0:28 Lợi ích mua xe đứng tên Công ty
4:35 Bất lợi khi mua xe đứng tên Công ty
7:21 Nên mua xe đứng tên Công ty không?

#riwaylegal #thanhlapcongty #dangkynhanhieu

Tag Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?

vay tiền mua ô tô trả góp, riway legal,có nên mua xe đứng tên công ty,xe cá nhân đứng tên công ty,có nên mua xe cá nhân đứng tên công ty,tài sản công ty,góp vốn bằng xe ô tô,gop von bang xe oto,dịch vụ thành lập công ty tphcm,thành lập công ty trọn gói,thủ tục đăng ký kinh doanh,thủ tục bán xe công ty,xe đứng tên công ty,có nên mua xe công ty,thành lập doanh nghiệp,thành lập công ty,pháp lý công ty,pháp lý doanh nghiệp,pháp lý khởi nghiệp,riway,xe ô tô công ty, #nen #Mua #CÁ #NHÂN #Đứng #tên #CÔNG

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?


Tác giả: Pháp lý Riway

30 thoughts on “VIDEO Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY?”

 1. Cho em hỏi nếu em là chủ doanh nghiệp ngoài xe thì em mua túi xách hàng hiệu, ăn uống áp dụng cách giống mua xe, khấu trừ vat với tính vào chi phí doanh nghiệp được không ạ.

  Reply
 2. Mình mua xe của cơ sở xe cũ những họ ko có công ty thì mình ck từ tk công ty của mình vô tk cá nhân của họ thì có hợp pháp ko ạ ? Mong ad giải đáp

  Reply
 3. Cho mình hỏi là công ty mình đăng ký ở hà tĩnh, nhưng nhà mình ở vinh và muốn mua xe đứng tên công ty đăng ký biển số ở vinh để được giảm phí đường bộ cho người dân thành phố vinh thì có được không? ( Những người có hộ khẩu ở TP Vinh thì được miễn phí qua cầu bến thủy)

  Reply
 4. Chị ơi,,cty nhỏ của em có 1 chiếc xe tải nhỏ nhưng lúc mua không sang tên đổi chủ thành tên cty mình,mà giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đang đứng tên một cty A(cty A này bán cho cá nhân B,cá nhân B bán cho chồng em),thuận mua thuận bán không sang tên đổi chủ,,vậy giờ tên xe đang là tên cty A,,như thế cty của em mà lấy hóa đơn gtgt xăng thì không được khấu trừ chi phí của hđ xăng xe đó đúng không chị,,nếu không được khấu trừ thì hướng xử lý sẽ như thế nào ạ,,tư vấn giúp em ạ

  Reply
 5. Chị ơi,,cty nhỏ của em có 1 chiếc xe tải nhỏ nhưng lúc mua không sang tên đổi chủ thành tên cty mình,mà giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đang đứng tên một cty A(cty A này bán cho cá nhân B,cá nhân B bán cho chồng em),thuận mua thuận bán không sang tên đổi chủ,,vậy giờ tên xe đang là tên cty A,,như thế cty của em mà lấy hóa đơn gtgt xăng thì không được khấu trừ chi phí của hđ xăng xe đó đúng không chị,,nếu không được khấu trừ thì hướng xử lý sẽ như thế nào ạ,,tư vấn giúp em ạ

  Reply
 6. nếu mua xe giá trị vượt quá vốn điều lệ cty, vd xe 2 tỷ mà vốn dl có 1 tỷ thì có được không bạn? (cty ở đây là của 1 mình t, và tiền mặt có đủ 2 tỷ để mua xe trả thẳng 100%) mong bạn giải đáp giùm t với.

  Reply
 7. Ông xã mình mua xe ô tô năm 2018, năm 2021 có thành lập hộ kinh doanh đứng tên ông xã. Còn mình cũng mới thành lập cty TNHH, giờ làm thủ tục gì để chuyển xe đó về thành tài sản của công ty mình để được hưởng các quyền lợi như bạn nêu trong clip? Mong nhận được phản hồi của bạn.

  Reply
 8. Em chào c ạ, e cảm ơn c đã làm một video rất chi tiết, e có một vấn đề này đang thắc mắc, c giải đáp cho e với ạ. Ví dụ ông A ở Quảng Ninh muốn mua 1 chiếc xe ô tô, nhưng vì ông A muốn chiếc xe đó mang biển Hà Nội nên ông A đã làm thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội và để hộ kinh doanh này đứng tên trên các giấy tờ xe, bây giờ ông A muốn bán xe cho cá nhân, tổ chức khác thì phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn c nhiều lắm ạ.

  Reply
 9. vậy là nếu mua ô tô đứng tên doanh nghiệp thì mình được lợi 2 thứ
  1 . được khấu trừ thuế gtgt khi mua xe so với cá nhân
  2 . Tính tiền mua xe vào tiền chi phí doanh nghiệp , làm cho chi phí doanh nghiệp tăng lên
  dẫn đến thuế TNDN = 20%(doanh thu – chi phí ) giảm đi
  e nói như vậy có đúng k ạ

  Reply
 10. Mình mua xe đăng ký tên công ty, nhưng mà công ty đã giải thể cách đây 2 năm rồi, chỉ có giấy uỷ quyền chiếc xe đó cho người khác thôi thì có bị vướng mắc pháp lý gì không ạ

  Reply
 11. Lời đầu tiên mình cảm ơn những video chia sẽ của bạn. 😊.
  Nhưng mình có vấn đề. Vidu: mình mua xe 600tr. Tiền đó đc trích khấu hao tài sản cố định hàng năm. thì 600tr đó đâu đc tính vào chi phí của cty đúng không.

  Reply
 12. Cho mình hỏi mình mua xe ôtô đăng ký đưng tên hô kinh doanh cá thể. Cho mình hỏi mình mua con xe đó sản suất năm 2013. Mình mua lại năm 2019. Lúc mua bán chủ xe hô kinh doanh đã lên phòng thuê bao hủy giấy phép kinh doanh và mua hoá đơn bán hàng đê lên phòng công chứng làm giây bán xe. Và giây tơ mua bán và hoá đơn bán hàng hô kinh doanh tơi giờ 2021 hoá đơn đó giờ đi đăng ký chuyển tên có bị phạt châm thuê kg mình cam ơn.

  Reply
 13. anh cho em hỏi, trong trường hợp em mua xe của công ty đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn có "đăng ký xe" thì sẽ có những khó khăn gì và nếu không cần sang tên có được không mà nếu muốn sang tên thì phải làm thế nào ạ, em cảm ơn!!!

  Reply
 14. Xem thêm:
  – Thành Lập Công Ty cần BAO NHIÊU TIỀN: https://youtu.be/VV5wUIBVwXo
  – Tóm tắt CHI PHÍ Thành Lập Công Ty: https://youtu.be/d10lxcV1Yss
  – CHI PHÍ duy trì Công ty hằng năm: https://youtu.be/fxhx5PXFjJE
  – Các Bước để Thành Lập Công Ty: https://youtu.be/8pOXn6MA1Xs
  – Nghĩa vụ KÊ KHAI THUẾ của Công ty: https://youtu.be/HKoY-PdoFAY
  – Chuyển đổi từ Hoá đơn Giấy sang Hoá Đơn Điện Tử: https://youtu.be/7jGbhBm82rg
  – Nên KÊ KHAI Vốn Điều Lệ bao nhiêu: https://youtu.be/63GmYx5_07A
  – Ngành nghề nào cần Vốn Pháp Định: https://youtu.be/8g99QK6TvYI
  – Nên đặt Địa chỉ Công ty ở đâu? https://youtu.be/UTU7STAC15g
  – Có nên thuê Văn Phòng Ảo làm địa chỉ Công ty? https://youtu.be/gdI-0Sc36sU
  – Gợi ý Cách Đặt tên Công ty hay: https://youtu.be/ws5rN8FzmDU
  – Cách Đăng ký Ngành nghề Kinh doanh: https://youtu.be/lohtGrT8SbQ
  – Ngành nghề Kinh doanh cần VỐN PHÁP ĐỊNH: https://youtu.be/8g99QK6TvYI
  – KHI NÀO NÊN Thành lập Công ty: https://youtu.be/tFh1-z22Zj8
  – Có nên MUA LẠI Công ty không?: https://youtu.be/zS7b5T1ukwg
  – Những việc cần CHUẨN BỊ khi Thành lập Công ty: https://youtu.be/FYXr7Ix2lOk
  – Trách nhiệm Hữu hạn là gì? https://youtu.be/OE1Joh0B0qc
  – Vì sao nên thành lập Công ty TNHH: https://youtu.be/Z5sUb9z3YYg
  – Vì sao nên thành lập Công ty Cổ phần: https://youtu.be/joxqPte_kmQ
  – Vì sao nên thành lập Hộ Kinh Doanh: https://youtu.be/Jzg5Ey7hmJ8
  – So sánh Công ty TNHH và Doanh nghiệp tư nhân: https://youtu.be/DOmB_YXDDJI
  – Nên Thành lập Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH: https://youtu.be/TZg80uDP1eo
  – Thủ tục GÓP VỐN bằng Thương hiệu: https://youtu.be/2dBnnmw9gwA
  – Founder là gì? Quyền lợi của Founder? https://youtu.be/5T-XD3u7Kyg
  – Có nên Mua Xe CÁ NHÂN Đứng tên CÔNG TY? https://youtu.be/VJU1zn3XMFg
  – Điều kiện Thành lập Công ty Bảo vệ: https://youtu.be/6BPHfkqw9JY
  – Kinh doanh DV Ăn Uống nên lưu ý gì: https://youtu.be/lv-LqlRu5_U
  – Hướng dẫn thủ tục Công bố sản phẩm: https://youtu.be/P21N7Gk8dK4
  – Kinh doanh XUẤT NHẬP KHẨU cần xin giấy phép gì: https://youtu.be/f7j_zOG_5cQ
  – BÁN HÀNG ONLINE có nên đăng ký kinh doanh: https://youtu.be/eNb_hjOVUVY
  – Hướng dẫn TỰ THÀNH LẬP Công ty: https://youtu.be/QwzLT_0Xeg4
  – Thay đổi Tên Công ty có khó không? https://youtu.be/fA8STMkkz9U
  – Thủ tục Thay đổi Địa chỉ Trụ sở Công ty: https://youtu.be/te2tmCAmqpc
  – Thủ tục CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH Công ty: https://youtu.be/DWG-X-N6c04
  – Hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin DN: https://youtu.be/hy40DAPGLt8
  – Giải pháp khi kinh doanh không hiệu quả: https://youtu.be/s20_tilKluc
  – Thủ tục Phá Sản công ty: https://youtu.be/20sQud4i_6U
  – Tổng hợp video Pháp lý công ty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEj9PKEfD6-2a8uhavvQBRD-ON6yEOvUl
  – Tổng hợp video Bảo hộ Thương hiệu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEj9PKEfD6-18NOPzPUDyywUL3ZccX6R-

  Reply

Leave a Comment

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín