VIDEO Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 2248586 lượt xem và 27510 lượt thích. [ASMR] Phát hiện ra món Cà Tím tuyệt diệu với cách làm siêu đơn giản
Easy but tasty way to eat eggplant [cooking sound] Đăng Ký kênh tại đây :
Website :
Facebook:
Email : [email protected]
● Tổng hợp cách chế biến Cà Tím :
●● Nguyên liệu :
– 700g Cà tím (eggplant)
– 4 tép tỏi (garlic)
– 3 tép hành lá (green onion)
– 4 trái ớt (chili)
– 1 tbsp dầu hào (oyster sauce)
– 2 tbsp nước tương (light soy sauce)
– 1 tbsp giấm đỏ hoặc giấm trắng (white or red vinegar)
– 1 tbsp đường (sugar)
– 1 tsp dầu mè (sesame oil)
– 1 tbsp tương ớt (chili sauce)
– 1/3 tsp tiêu (pepper)
#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CaTim #Eggplant
Trans:
1. 가지를 튀기지 말고이 방법으로 시도해보고 쉽고 맛있게
2. なすを炒めないで、このように試してみて、簡単で美味しい
3. Jangan menggoreng terong, mencobanya dengan cara ini, mudah dan enak
4. อย่าทอดมะเขือยาวลองวิธีนี้ง่ายและอร่อย
5. 请勿油炸茄子,以这种方式尝试,既简单又美味
لا تقلى الباذنجان ، جربه بهذه الطريقة ، سهل ولذيذ .6
7. बैंगन को फ्राई न करें, इसे इस तरह से आजमाएं, आसान और स्वादिष्ट
8. Ne faites pas frire l’aubergine, essayez-le de cette façon, facile et savoureux

Other channel:
Hidamari Cooking :
Tasty:
EMOJOIE CUISINE:
Maangchi :
Taste, The Chinese Recipes Show :
꿀키honeykki, 李子柒 Liziqi , Món ăn ngon, 한세HANSE, Les sens ciel, Cooking tree 쿠킹트리

Xem video Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe

Xem chi tiết Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe

[ASMR] Phát hiện ra món Cà Tím tuyệt diệu với cách làm siêu đơn giản
Easy but tasty way to eat eggplant [cooking sound] Đăng Ký kênh tại đây :
Website :
Facebook:
Email : [email protected]
● Tổng hợp cách chế biến Cà Tím :
●● Nguyên liệu :
– 700g Cà tím (eggplant)
– 4 tép tỏi (garlic)
– 3 tép hành lá (green onion)
– 4 trái ớt (chili)
– 1 tbsp dầu hào (oyster sauce)
– 2 tbsp nước tương (light soy sauce)
– 1 tbsp giấm đỏ hoặc giấm trắng (white or red vinegar)
– 1 tbsp đường (sugar)
– 1 tsp dầu mè (sesame oil)
– 1 tbsp tương ớt (chili sauce)
– 1/3 tsp tiêu (pepper)
#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CaTim #Eggplant
Trans:
1. 가지를 튀기지 말고이 방법으로 시도해보고 쉽고 맛있게
2. なすを炒めないで、このように試してみて、簡単で美味しい
3. Jangan menggoreng terong, mencobanya dengan cara ini, mudah dan enak
4. อย่าทอดมะเขือยาวลองวิธีนี้ง่ายและอร่อย
5. 请勿油炸茄子,以这种方式尝试,既简单又美味
لا تقلى الباذنجان ، جربه بهذه الطريقة ، سهل ولذيذ .6
7. बैंगन को फ्राई न करें, इसे इस तरह से आजमाएं, आसान और स्वादिष्ट
8. Ne faites pas frire l’aubergine, essayez-le de cette façon, facile et savoureux

Other channel:
Hidamari Cooking :
Tasty:
EMOJOIE CUISINE:
Maangchi :
Taste, The Chinese Recipes Show :
꿀키honeykki, 李子柒 Liziqi , Món ăn ngon, 한세HANSE, Les sens ciel, Cooking tree 쿠킹트리.Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe. [ASMR] Phát hiện ra món Cà Tím tuyệt diệu với cách làm siêu đơn giản
Easy but tasty way to eat eggplant [cooking sound] Đăng Ký kênh tại đây :
Website :
Facebook:
Email : [email protected]
● Tổng hợp cách chế biến Cà Tím :
●● Nguyên liệu :
– 700g Cà tím (eggplant)
– 4 tép tỏi (garlic)
– 3 tép hành lá (green onion)
– 4 trái ớt (chili)
– 1 tbsp dầu hào (oyster sauce)
– 2 tbsp nước tương (light soy sauce)
– 1 tbsp giấm đỏ hoặc giấm trắng (white or red vinegar)
– 1 tbsp đường (sugar)
– 1 tsp dầu mè (sesame oil)
– 1 tbsp tương ớt (chili sauce)
– 1/3 tsp tiêu (pepper)
#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CaTim #Eggplant
Trans:
1. 가지를 튀기지 말고이 방법으로 시도해보고 쉽고 맛있게
2. なすを炒めないで、このように試してみて、簡単で美味しい
3. Jangan menggoreng terong, mencobanya dengan cara ini, mudah dan enak
4. อย่าทอดมะเขือยาวลองวิธีนี้ง่ายและอร่อย
5. 请勿油炸茄子,以这种方式尝试,既简单又美味
لا تقلى الباذنجان ، جربه بهذه الطريقة ، سهل ولذيذ .6
7. बैंगन को फ्राई न करें, इसे इस तरह से आजमाएं, आसान और स्वादिष्ट
8. Ne faites pas frire l’aubergine, essayez-le de cette façon, facile et savoureux

Other channel:
Hidamari Cooking :
Tasty:
EMOJOIE CUISINE:
Maangchi :
Taste, The Chinese Recipes Show :
꿀키honeykki, 李子柒 Liziqi , Món ăn ngon, 한세HANSE, Les sens ciel, Cooking tree 쿠킹트리. Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe. [ASMR] Phát hiện ra món Cà Tím tuyệt diệu với cách làm siêu đơn giản
Easy but tasty way to eat eggplant [cooking sound] Đăng Ký kênh tại đây :
Website :
Facebook:
Email : [email protected]
● Tổng hợp cách chế biến Cà Tím :
●● Nguyên liệu :
– 700g Cà tím (eggplant)
– 4 tép tỏi (garlic)
– 3 tép hành lá (green onion)
– 4 trái ớt (chili)
– 1 tbsp dầu hào (oyster sauce)
– 2 tbsp nước tương (light soy sauce)
– 1 tbsp giấm đỏ hoặc giấm trắng (white or red vinegar)
– 1 tbsp đường (sugar)
– 1 tsp dầu mè (sesame oil)
– 1 tbsp tương ớt (chili sauce)
– 1/3 tsp tiêu (pepper)
#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CaTim #Eggplant
Trans:
1. 가지를 튀기지 말고이 방법으로 시도해보고 쉽고 맛있게
2. なすを炒めないで、このように試してみて、簡単で美味しい
3. Jangan menggoreng terong, mencobanya dengan cara ini, mudah dan enak
4. อย่าทอดมะเขือยาวลองวิธีนี้ง่ายและอร่อย
5. 请勿油炸茄子,以这种方式尝试,既简单又美味
لا تقلى الباذنجان ، جربه بهذه الطريقة ، سهل ولذيذ .6
7. बैंगन को फ्राई न करें, इसे इस तरह से आजमाएं, आसान और स्वादिष्ट
8. Ne faites pas frire l’aubergine, essayez-le de cette façon, facile et savoureux

Other channel:
Hidamari Cooking :
Tasty:
EMOJOIE CUISINE:
Maangchi :
Taste, The Chinese Recipes Show :
꿀키honeykki, 李子柒 Liziqi , Món ăn ngon, 한세HANSE, Les sens ciel, Cooking tree 쿠킹트리. Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe. [ASMR] Phát hiện ra món Cà Tím tuyệt diệu với cách làm siêu đơn giản
Easy but tasty way to eat eggplant [cooking sound] Đăng Ký kênh tại đây :
Website :
Facebook:
Email : [email protected]
● Tổng hợp cách chế biến Cà Tím :
●● Nguyên liệu :
– 700g Cà tím (eggplant)
– 4 tép tỏi (garlic)
– 3 tép hành lá (green onion)
– 4 trái ớt (chili)
– 1 tbsp dầu hào (oyster sauce)
– 2 tbsp nước tương (light soy sauce)
– 1 tbsp giấm đỏ hoặc giấm trắng (white or red vinegar)
– 1 tbsp đường (sugar)
– 1 tsp dầu mè (sesame oil)
– 1 tbsp tương ớt (chili sauce)
– 1/3 tsp tiêu (pepper)
#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CaTim #Eggplant
Trans:
1. 가지를 튀기지 말고이 방법으로 시도해보고 쉽고 맛있게
2. なすを炒めないで、このように試してみて、簡単で美味しい
3. Jangan menggoreng terong, mencobanya dengan cara ini, mudah dan enak
4. อย่าทอดมะเขือยาวลองวิธีนี้ง่ายและอร่อย
5. 请勿油炸茄子,以这种方式尝试,既简单又美味
لا تقلى الباذنجان ، جربه بهذه الطريقة ، سهل ولذيذ .6
7. बैंगन को फ्राई न करें, इसे इस तरह से आजमाएं, आसान और स्वादिष्ट
8. Ne faites pas frire l’aubergine, essayez-le de cette façon, facile et savoureux

Other channel:
Hidamari Cooking :
Tasty:
EMOJOIE CUISINE:
Maangchi :
Taste, The Chinese Recipes Show :
꿀키honeykki, 李子柒 Liziqi , Món ăn ngon, 한세HANSE, Les sens ciel, Cooking tree 쿠킹트리

Tag Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe

cách làm, cà tím,món cà tím,cà tím nướng,nướng cà tím,cách làm cà tím,cách làm cà tím ngon,eggplant,eggplant recipe,nấu ăn,how to cook,cô ba bình dương,cô ba bình dương nấu ăn,street food,ASMR,food instagram,satisfying,yt:cc=on,recipe,cooking sound,how to make,vlog,nau an ngon,mon an ngon,cà tím nướng mỡ hành,cà tím nấu gì ngon, #Đừng #nướng #Cà #Tím #làm #cách #này #đi #bạn #sẽ #bị #mê #hoặc #ngay #lần #đầu #Eggplant #Recipe

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe


Tác giả: Cô Ba Bình Dương

21 thoughts on “VIDEO Đừng nướng Cà Tím , làm cách này đi bạn sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu | Eggplant Recipe”

  1. E rất thích những món ăn với cà tím 🍆.có lần e đi ăn trong một nhà hàng chay có món cà tím chiên giống chuối chiên bên ngoài áo lớp vỏ giòn vị nhẹ bên trong cà mềm ăn rất ngon.Mong cô ba hướng dẫn cách làm món này ạ.

    Reply

Leave a Comment