VIDEO [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?

Giới thiệu quý độc giả chủ đề [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 880 lượt xem và 55 lượt thích. Một hôm nọ, có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình hỏi rằng: Anh ơi, anh tìm tài liệu, tham khảo các thông tin này ở đâu vậy?

Tóm tắt lại câu trả lời của mình thì có những nguồn tham khảo chính:
– Kiến thức mình đã học trong tất cả những năm qua.
– Các sách và trang web về Hóa Hữu cơ: điển hình là Clayden Organic Chemistry (sách) và Master Organic Chemistry (trang web). Ngoài ra, trang về Hóa học của GS. Reich tại University of Wisconsin cũng khá là hay.
– Các bài báo khoa học.

Đây là những nguồn tài liệu chính mà mình tham khảo cho những video về Hóa Hữu cơ của mình. Đương nhiên là vẫn còn nhiều nguồn tài liệu khác, nhưng anh không thể nhớ hết được.

Các bạn xem thêm playlist tản mạn về việc học Hóa Hữu cơ tại đây:

Xem video [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?

Xem chi tiết [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?

Một hôm nọ, có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình hỏi rằng: Anh ơi, anh tìm tài liệu, tham khảo các thông tin này ở đâu vậy?

Tóm tắt lại câu trả lời của mình thì có những nguồn tham khảo chính:
– Kiến thức mình đã học trong tất cả những năm qua.
– Các sách và trang web về Hóa Hữu cơ: điển hình là Clayden Organic Chemistry (sách) và Master Organic Chemistry (trang web). Ngoài ra, trang về Hóa học của GS. Reich tại University of Wisconsin cũng khá là hay.
– Các bài báo khoa học.

Đây là những nguồn tài liệu chính mà mình tham khảo cho những video về Hóa Hữu cơ của mình. Đương nhiên là vẫn còn nhiều nguồn tài liệu khác, nhưng anh không thể nhớ hết được.

Các bạn xem thêm playlist tản mạn về việc học Hóa Hữu cơ tại đây: .[Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?. Một hôm nọ, có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình hỏi rằng: Anh ơi, anh tìm tài liệu, tham khảo các thông tin này ở đâu vậy?

Tóm tắt lại câu trả lời của mình thì có những nguồn tham khảo chính:
– Kiến thức mình đã học trong tất cả những năm qua.
– Các sách và trang web về Hóa Hữu cơ: điển hình là Clayden Organic Chemistry (sách) và Master Organic Chemistry (trang web). Ngoài ra, trang về Hóa học của GS. Reich tại University of Wisconsin cũng khá là hay.
– Các bài báo khoa học.

Đây là những nguồn tài liệu chính mà mình tham khảo cho những video về Hóa Hữu cơ của mình. Đương nhiên là vẫn còn nhiều nguồn tài liệu khác, nhưng anh không thể nhớ hết được.

Các bạn xem thêm playlist tản mạn về việc học Hóa Hữu cơ tại đây: . [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?. Một hôm nọ, có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình hỏi rằng: Anh ơi, anh tìm tài liệu, tham khảo các thông tin này ở đâu vậy?

Tóm tắt lại câu trả lời của mình thì có những nguồn tham khảo chính:
– Kiến thức mình đã học trong tất cả những năm qua.
– Các sách và trang web về Hóa Hữu cơ: điển hình là Clayden Organic Chemistry (sách) và Master Organic Chemistry (trang web). Ngoài ra, trang về Hóa học của GS. Reich tại University of Wisconsin cũng khá là hay.
– Các bài báo khoa học.

Đây là những nguồn tài liệu chính mà mình tham khảo cho những video về Hóa Hữu cơ của mình. Đương nhiên là vẫn còn nhiều nguồn tài liệu khác, nhưng anh không thể nhớ hết được.

Các bạn xem thêm playlist tản mạn về việc học Hóa Hữu cơ tại đây: . [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?. Một hôm nọ, có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình hỏi rằng: Anh ơi, anh tìm tài liệu, tham khảo các thông tin này ở đâu vậy?

Tóm tắt lại câu trả lời của mình thì có những nguồn tham khảo chính:
– Kiến thức mình đã học trong tất cả những năm qua.
– Các sách và trang web về Hóa Hữu cơ: điển hình là Clayden Organic Chemistry (sách) và Master Organic Chemistry (trang web). Ngoài ra, trang về Hóa học của GS. Reich tại University of Wisconsin cũng khá là hay.
– Các bài báo khoa học.

Đây là những nguồn tài liệu chính mà mình tham khảo cho những video về Hóa Hữu cơ của mình. Đương nhiên là vẫn còn nhiều nguồn tài liệu khác, nhưng anh không thể nhớ hết được.

Các bạn xem thêm playlist tản mạn về việc học Hóa Hữu cơ tại đây:

Tag [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?

vay tiền ở đâu, [vid_tags], #Hóa #Hữu #cơ #Anh #tìm #tài #liệu #ở #đâu #vậy #anh

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?


Tác giả: Kousei Arima

2 thoughts on “VIDEO [Hóa Hữu cơ] Anh tìm tài liệu ở đâu vậy anh?”

Leave a Comment