VIDEO MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền

Giới thiệu quý độc giả chủ đề MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 224187 lượt xem và 1271 lượt thích. #nhacche #danhtuấntrungofficial #tienlamtantinh #nhacchehottiktok

☆ facebook :
☆ fanbage :

• số điện thoại/zalo : 0942454518
Bài Hát Hot Tik tok

Tiền Làm Tan Tình
Viết lời : Danh Tuấn trung
Trình Bày : Danh Tuấn Trung
– liên hệ với Trung qua thông tin bên dưới nhé !
• số điện thoại/zalo : 0942454518
—————————//——————————
Lời Bài Hát : TIỀN LÀM TAN TÌNH
Chơi thân với nhau
đừng liên quan đến tiền
Như vậy thì ta chơi mới lâu
Thân nhau đến đâu
mà thân do chứ tiền
Huynh đệ cũng sẽ , mang ưu phiền

Chung quy mến nhau
Thù nhau cũng bởi Tiền
Không Tiền , nhân Nghĩa cũng bằng không
Anh em có đông mà ai chơi tấm lòng
Con người chỉ quý nhau bằng tiền

Tiền cho mình sướng
cho mình vui như thần tiên
Tiền thay và đối luôn đúng sai của cuộc đời
Tiền cho ta bình yên
nhưng cũng cho ta đảo điên
Tiền cho ta cuộc chới, nhưng cũng cho ta lệ rơi
Nhiều khi nghèo khó nhưng lòng ta luôn thảnh thơi
Tiền chi đầy túi , Tâm lắng lo bao đêm ngày
Rồi mai ta rời đi , ta có mang theo được chi
Đừng tham sân và si , cho thế gian thêm sâu bi
Ai ơi đừng u mê

* Đây là kênh yotube Mới chính thức của Danh Tuấn Trung

* Kênh sẽ viết và hát về chủ đề Nhạc Đời, anh em xã hội, cuộc sống hằng ngày….
…..Rất mong các bạn và cô chú ủng hộ thật nhiều và đăng kí cho Trung ạ !

* Có vấn đề về bản quyền chúng ta hãy liên hệ đễ cùng nhau thương lượng nhé !

Xem video MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền

Xem chi tiết MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền

#nhacche #danhtuấntrungofficial #tienlamtantinh #nhacchehottiktok

☆ facebook :
☆ fanbage :

• số điện thoại/zalo : 0942454518
Bài Hát Hot Tik tok

Tiền Làm Tan Tình
Viết lời : Danh Tuấn trung
Trình Bày : Danh Tuấn Trung
– liên hệ với Trung qua thông tin bên dưới nhé !
• số điện thoại/zalo : 0942454518
—————————//——————————
Lời Bài Hát : TIỀN LÀM TAN TÌNH
Chơi thân với nhau
đừng liên quan đến tiền
Như vậy thì ta chơi mới lâu
Thân nhau đến đâu
mà thân do chứ tiền
Huynh đệ cũng sẽ , mang ưu phiền

Chung quy mến nhau
Thù nhau cũng bởi Tiền
Không Tiền , nhân Nghĩa cũng bằng không
Anh em có đông mà ai chơi tấm lòng
Con người chỉ quý nhau bằng tiền

Tiền cho mình sướng
cho mình vui như thần tiên
Tiền thay và đối luôn đúng sai của cuộc đời
Tiền cho ta bình yên
nhưng cũng cho ta đảo điên
Tiền cho ta cuộc chới, nhưng cũng cho ta lệ rơi
Nhiều khi nghèo khó nhưng lòng ta luôn thảnh thơi
Tiền chi đầy túi , Tâm lắng lo bao đêm ngày
Rồi mai ta rời đi , ta có mang theo được chi
Đừng tham sân và si , cho thế gian thêm sâu bi
Ai ơi đừng u mê

* Đây là kênh yotube Mới chính thức của Danh Tuấn Trung

* Kênh sẽ viết và hát về chủ đề Nhạc Đời, anh em xã hội, cuộc sống hằng ngày….
…..Rất mong các bạn và cô chú ủng hộ thật nhiều và đăng kí cho Trung ạ !

* Có vấn đề về bản quyền chúng ta hãy liên hệ đễ cùng nhau thương lượng nhé !.MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền. #nhacche #danhtuấntrungofficial #tienlamtantinh #nhacchehottiktok

☆ facebook :
☆ fanbage :

• số điện thoại/zalo : 0942454518
Bài Hát Hot Tik tok

Tiền Làm Tan Tình
Viết lời : Danh Tuấn trung
Trình Bày : Danh Tuấn Trung
– liên hệ với Trung qua thông tin bên dưới nhé !
• số điện thoại/zalo : 0942454518
—————————//——————————
Lời Bài Hát : TIỀN LÀM TAN TÌNH
Chơi thân với nhau
đừng liên quan đến tiền
Như vậy thì ta chơi mới lâu
Thân nhau đến đâu
mà thân do chứ tiền
Huynh đệ cũng sẽ , mang ưu phiền

Chung quy mến nhau
Thù nhau cũng bởi Tiền
Không Tiền , nhân Nghĩa cũng bằng không
Anh em có đông mà ai chơi tấm lòng
Con người chỉ quý nhau bằng tiền

Tiền cho mình sướng
cho mình vui như thần tiên
Tiền thay và đối luôn đúng sai của cuộc đời
Tiền cho ta bình yên
nhưng cũng cho ta đảo điên
Tiền cho ta cuộc chới, nhưng cũng cho ta lệ rơi
Nhiều khi nghèo khó nhưng lòng ta luôn thảnh thơi
Tiền chi đầy túi , Tâm lắng lo bao đêm ngày
Rồi mai ta rời đi , ta có mang theo được chi
Đừng tham sân và si , cho thế gian thêm sâu bi
Ai ơi đừng u mê

* Đây là kênh yotube Mới chính thức của Danh Tuấn Trung

* Kênh sẽ viết và hát về chủ đề Nhạc Đời, anh em xã hội, cuộc sống hằng ngày….
…..Rất mong các bạn và cô chú ủng hộ thật nhiều và đăng kí cho Trung ạ !

* Có vấn đề về bản quyền chúng ta hãy liên hệ đễ cùng nhau thương lượng nhé !. MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền. #nhacche #danhtuấntrungofficial #tienlamtantinh #nhacchehottiktok

☆ facebook :
☆ fanbage :

• số điện thoại/zalo : 0942454518
Bài Hát Hot Tik tok

Tiền Làm Tan Tình
Viết lời : Danh Tuấn trung
Trình Bày : Danh Tuấn Trung
– liên hệ với Trung qua thông tin bên dưới nhé !
• số điện thoại/zalo : 0942454518
—————————//——————————
Lời Bài Hát : TIỀN LÀM TAN TÌNH
Chơi thân với nhau
đừng liên quan đến tiền
Như vậy thì ta chơi mới lâu
Thân nhau đến đâu
mà thân do chứ tiền
Huynh đệ cũng sẽ , mang ưu phiền

Chung quy mến nhau
Thù nhau cũng bởi Tiền
Không Tiền , nhân Nghĩa cũng bằng không
Anh em có đông mà ai chơi tấm lòng
Con người chỉ quý nhau bằng tiền

Tiền cho mình sướng
cho mình vui như thần tiên
Tiền thay và đối luôn đúng sai của cuộc đời
Tiền cho ta bình yên
nhưng cũng cho ta đảo điên
Tiền cho ta cuộc chới, nhưng cũng cho ta lệ rơi
Nhiều khi nghèo khó nhưng lòng ta luôn thảnh thơi
Tiền chi đầy túi , Tâm lắng lo bao đêm ngày
Rồi mai ta rời đi , ta có mang theo được chi
Đừng tham sân và si , cho thế gian thêm sâu bi
Ai ơi đừng u mê

* Đây là kênh yotube Mới chính thức của Danh Tuấn Trung

* Kênh sẽ viết và hát về chủ đề Nhạc Đời, anh em xã hội, cuộc sống hằng ngày….
…..Rất mong các bạn và cô chú ủng hộ thật nhiều và đăng kí cho Trung ạ !

* Có vấn đề về bản quyền chúng ta hãy liên hệ đễ cùng nhau thương lượng nhé !. MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền. #nhacche #danhtuấntrungofficial #tienlamtantinh #nhacchehottiktok

☆ facebook :
☆ fanbage :

• số điện thoại/zalo : 0942454518
Bài Hát Hot Tik tok

Tiền Làm Tan Tình
Viết lời : Danh Tuấn trung
Trình Bày : Danh Tuấn Trung
– liên hệ với Trung qua thông tin bên dưới nhé !
• số điện thoại/zalo : 0942454518
—————————//——————————
Lời Bài Hát : TIỀN LÀM TAN TÌNH
Chơi thân với nhau
đừng liên quan đến tiền
Như vậy thì ta chơi mới lâu
Thân nhau đến đâu
mà thân do chứ tiền
Huynh đệ cũng sẽ , mang ưu phiền

Chung quy mến nhau
Thù nhau cũng bởi Tiền
Không Tiền , nhân Nghĩa cũng bằng không
Anh em có đông mà ai chơi tấm lòng
Con người chỉ quý nhau bằng tiền

Tiền cho mình sướng
cho mình vui như thần tiên
Tiền thay và đối luôn đúng sai của cuộc đời
Tiền cho ta bình yên
nhưng cũng cho ta đảo điên
Tiền cho ta cuộc chới, nhưng cũng cho ta lệ rơi
Nhiều khi nghèo khó nhưng lòng ta luôn thảnh thơi
Tiền chi đầy túi , Tâm lắng lo bao đêm ngày
Rồi mai ta rời đi , ta có mang theo được chi
Đừng tham sân và si , cho thế gian thêm sâu bi
Ai ơi đừng u mê

* Đây là kênh yotube Mới chính thức của Danh Tuấn Trung

* Kênh sẽ viết và hát về chủ đề Nhạc Đời, anh em xã hội, cuộc sống hằng ngày….
…..Rất mong các bạn và cô chú ủng hộ thật nhiều và đăng kí cho Trung ạ !

* Có vấn đề về bản quyền chúng ta hãy liên hệ đễ cùng nhau thương lượng nhé !

Tag MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền

vay tiền ở đâu, nhạc chế,nhac che,danh tuấn trung,danh tuấn trung official,nhạc chế danh tuấn trung,Danh Tuấn Trung official,nhạc chế về đời hay nhất,nhạc hoa lời việt hay nhất,nhạc chế đời hot tik tok,nhạc chế về tình nghĩa anh em,parody,kiep sang giau oi that xa voi,nhạc đời,nhạc chế tiền lam tan tình,tiền làm tan tình,chơi thân với nhau đừng liên quan đến tiền,tiền cho mình sướng cho mình vui như thần tiên,nhac che tien lam tan tinh,cầu mong em hạnh phúc chế, #Nhạc #Chế #Đời #Tiền #Làm #Tan #Tình #Danh #Tuấn #Trung #Chơi #Thân #Với #Nhau #Đừng #Liên #Quan #Đến #Tiền

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền


Tác giả: Danh Tuấn Trung Official

28 thoughts on “VIDEO MV Nhạc Chế Đời l Tiền Làm Tan Tình – Danh Tuấn Trung l Chơi Thân Với Nhau Đừng Liên Quan Đến Tiền”

Leave a Comment