VIDEO Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 18463402 lượt xem và 50503 lượt thích. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam
Phim Hài Hoài Linh Minh Nhí:
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ:
Phim Hài Chàng Ngốc:
Nhà Bác Học Họ Lê:
Cậu Bé Cờ Lau:
Ăn Khế Trả Vàng:

► Đăng ký theo dõi Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA:

♫ Lk Nhạc Đoàn Tàu Nhỏ Xíu:
♫ Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi:
♫ Top Nhạc Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi:
Kể Chuyện Cổ Tích Bé Nghe:
Tieng Anh Tre Em:

Hoạt Hình 3D Vui Nhộn:
Vương Quốc Vui Vẻ:
Bé Làm Họa Sĩ:
————-
Tóm Tắt:
Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.

Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.
————
► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp

Xem video Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]

Xem chi tiết Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]

Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam
Phim Hài Hoài Linh Minh Nhí:
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ:
Phim Hài Chàng Ngốc:
Nhà Bác Học Họ Lê:
Cậu Bé Cờ Lau:
Ăn Khế Trả Vàng:

► Đăng ký theo dõi Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA:

♫ Lk Nhạc Đoàn Tàu Nhỏ Xíu:
♫ Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi:
♫ Top Nhạc Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi:
Kể Chuyện Cổ Tích Bé Nghe:
Tieng Anh Tre Em:

Hoạt Hình 3D Vui Nhộn:
Vương Quốc Vui Vẻ:
Bé Làm Họa Sĩ:
————-
Tóm Tắt:
Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.

Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.
————
► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp.Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam
Phim Hài Hoài Linh Minh Nhí:
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ:
Phim Hài Chàng Ngốc:
Nhà Bác Học Họ Lê:
Cậu Bé Cờ Lau:
Ăn Khế Trả Vàng:

► Đăng ký theo dõi Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA:

♫ Lk Nhạc Đoàn Tàu Nhỏ Xíu:
♫ Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi:
♫ Top Nhạc Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi:
Kể Chuyện Cổ Tích Bé Nghe:
Tieng Anh Tre Em:

Hoạt Hình 3D Vui Nhộn:
Vương Quốc Vui Vẻ:
Bé Làm Họa Sĩ:
————-
Tóm Tắt:
Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.

Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.
————
► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam
Phim Hài Hoài Linh Minh Nhí:
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ:
Phim Hài Chàng Ngốc:
Nhà Bác Học Họ Lê:
Cậu Bé Cờ Lau:
Ăn Khế Trả Vàng:

► Đăng ký theo dõi Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA:

♫ Lk Nhạc Đoàn Tàu Nhỏ Xíu:
♫ Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi:
♫ Top Nhạc Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi:
Kể Chuyện Cổ Tích Bé Nghe:
Tieng Anh Tre Em:

Hoạt Hình 3D Vui Nhộn:
Vương Quốc Vui Vẻ:
Bé Làm Họa Sĩ:
————-
Tóm Tắt:
Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.

Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.
————
► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]. Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam
Phim Hài Hoài Linh Minh Nhí:
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ:
Phim Hài Chàng Ngốc:
Nhà Bác Học Họ Lê:
Cậu Bé Cờ Lau:
Ăn Khế Trả Vàng:

► Đăng ký theo dõi Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA:

♫ Lk Nhạc Đoàn Tàu Nhỏ Xíu:
♫ Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi:
♫ Top Nhạc Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi:
Kể Chuyện Cổ Tích Bé Nghe:
Tieng Anh Tre Em:

Hoạt Hình 3D Vui Nhộn:
Vương Quốc Vui Vẻ:
Bé Làm Họa Sĩ:
————-
Tóm Tắt:
Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.

Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.
————
► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp

Tag Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]

vay tiền 5s, su tich trai dua hau,mai an tiem,phim viet nam,phim sự tích trái dưa hấu,kenh thieu nhi bhmedia,su tich dua hau mai an tiem,truyen su tich dua hau,cau chuyen su tich qua dua hau,truyen co tich viet nam,phim co tich viet nam 2016,phim viet nam moi 2016,phim su tich mai an tiem,co tich,phim,bhmedia,kenh thieu nhi, #Sự #Tích #Trái #Dưa #Hấu #Mai #Tiêm #Phim #Việt #Nam #Full

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]


Tác giả: Kênh Thiếu Nhi – BHMEDIA

25 thoughts on “VIDEO Sự Tích Trái Dưa Hấu – Mai An Tiêm | Phim Việt Nam [Full HD]”

  1. 🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉💯💯💯💯💯

    Reply
  2. Ở đây có mấy bạn bình luận mình đã like hết rồi nha💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😁🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

    Reply

Leave a Comment

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín