VIDEO Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 83 lượt xem và 3 lượt thích. NGÂN HÀNG SHB ÁP DỤNG GIẢI PHÁP WINACTOR VÀO TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Chuyển đổi số đã mở ra một “cánh cửa” mới giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc với chi phí thấp hơn.

💠 Điển hình như SHB – một ngân hàng lớn có khối lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và hàng loạt những nghiệp vụ văn phòng lặp đi lặp lại cần xử lý. SHB đã áp dụng phần mềm robot WinActor để:

🔻 Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.
🔻 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ với độ chính xác cao.

🔻 Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian.

🤝 Ông Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng SHB đã nhận định WinActor của Tập đoàn NTT là một giải pháp RPA uy tín và chất lượng trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao trài nghiệm khách hàng. Vì vậy WinActor đã được SHB tin tưởng lựa chọn cùng đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số để trở thành một trong những ngân hàng số hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí WinActor website: và

Xem video Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor

Xem chi tiết Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor

NGÂN HÀNG SHB ÁP DỤNG GIẢI PHÁP WINACTOR VÀO TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Chuyển đổi số đã mở ra một “cánh cửa” mới giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc với chi phí thấp hơn.

💠 Điển hình như SHB – một ngân hàng lớn có khối lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và hàng loạt những nghiệp vụ văn phòng lặp đi lặp lại cần xử lý. SHB đã áp dụng phần mềm robot WinActor để:

🔻 Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.
🔻 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ với độ chính xác cao.

🔻 Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian.

🤝 Ông Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng SHB đã nhận định WinActor của Tập đoàn NTT là một giải pháp RPA uy tín và chất lượng trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao trài nghiệm khách hàng. Vì vậy WinActor đã được SHB tin tưởng lựa chọn cùng đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số để trở thành một trong những ngân hàng số hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí WinActor website: và .Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor. NGÂN HÀNG SHB ÁP DỤNG GIẢI PHÁP WINACTOR VÀO TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Chuyển đổi số đã mở ra một “cánh cửa” mới giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc với chi phí thấp hơn.

💠 Điển hình như SHB – một ngân hàng lớn có khối lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và hàng loạt những nghiệp vụ văn phòng lặp đi lặp lại cần xử lý. SHB đã áp dụng phần mềm robot WinActor để:

🔻 Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.
🔻 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ với độ chính xác cao.

🔻 Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian.

🤝 Ông Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng SHB đã nhận định WinActor của Tập đoàn NTT là một giải pháp RPA uy tín và chất lượng trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao trài nghiệm khách hàng. Vì vậy WinActor đã được SHB tin tưởng lựa chọn cùng đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số để trở thành một trong những ngân hàng số hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí WinActor website: và . Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor. NGÂN HÀNG SHB ÁP DỤNG GIẢI PHÁP WINACTOR VÀO TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Chuyển đổi số đã mở ra một “cánh cửa” mới giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc với chi phí thấp hơn.

💠 Điển hình như SHB – một ngân hàng lớn có khối lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và hàng loạt những nghiệp vụ văn phòng lặp đi lặp lại cần xử lý. SHB đã áp dụng phần mềm robot WinActor để:

🔻 Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.
🔻 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ với độ chính xác cao.

🔻 Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian.

🤝 Ông Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng SHB đã nhận định WinActor của Tập đoàn NTT là một giải pháp RPA uy tín và chất lượng trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao trài nghiệm khách hàng. Vì vậy WinActor đã được SHB tin tưởng lựa chọn cùng đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số để trở thành một trong những ngân hàng số hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí WinActor website: và . Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor. NGÂN HÀNG SHB ÁP DỤNG GIẢI PHÁP WINACTOR VÀO TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Chuyển đổi số đã mở ra một “cánh cửa” mới giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc với chi phí thấp hơn.

💠 Điển hình như SHB – một ngân hàng lớn có khối lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và hàng loạt những nghiệp vụ văn phòng lặp đi lặp lại cần xử lý. SHB đã áp dụng phần mềm robot WinActor để:

🔻 Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.
🔻 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ với độ chính xác cao.

🔻 Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian.

🤝 Ông Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng SHB đã nhận định WinActor của Tập đoàn NTT là một giải pháp RPA uy tín và chất lượng trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao trài nghiệm khách hàng. Vì vậy WinActor đã được SHB tin tưởng lựa chọn cùng đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số để trở thành một trong những ngân hàng số hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí WinActor website: và

Tag Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor

vay tiền shb, [vid_tags], #Thành #công #của #SHB #Ngân #hàng #top #Việt #Nam #trong #việc #ứng #dụng #WinActor

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Thành công của SHB- Ngân hàng top 5 Việt Nam trong việc ứng dụng WinActor


Tác giả: RPA Winactor Vietnam

Leave a Comment