VIDEO Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 3329754 lượt xem và 6985 lượt thích. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017
► Theo dõi kênh Nhạc Vàng Trữ Tình:
———————————————-
►Nhạc Bolero Xưa Hay Nhất:
►Liên Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình:
►Anh Thơ ft Thu Hiền Tuyển Chọn:

►Tuyển Tập Nhạc Quê Hương:
►Những Ca Khúc Cách Mạng:
►Nhạc Trữ Tình Hay Nhất:

►Album Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc:
►Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc:
►Tuyển Tập Nhạc Trẻ Hot Nhất 2016:

►NSND Thu Hiền Hay Nhất:
►Album Vân Khánh Hay Nhất:
►Những Bài Hát Của Hồng Nhung:

►Liên Khúc Dân Ca Trữ Tình Hay:
►Tuyển Chọn Nhạc Hạnh Nguyên:
►Nhạc Ánh Tuyết Chọn Lọc:
———————————————-
Lời bài hát/Lyrics: Tiền
Ca sĩ: Ngọc Sơn

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Khi tay không tiền
đời lắm khinh khi
Những lúc huy hoàng
toàn chuyện yêu đương
——————-

Xem video Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017

Xem chi tiết Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017

Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017
► Theo dõi kênh Nhạc Vàng Trữ Tình:
———————————————-
►Nhạc Bolero Xưa Hay Nhất:
►Liên Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình:
►Anh Thơ ft Thu Hiền Tuyển Chọn:

►Tuyển Tập Nhạc Quê Hương:
►Những Ca Khúc Cách Mạng:
►Nhạc Trữ Tình Hay Nhất:

►Album Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc:
►Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc:
►Tuyển Tập Nhạc Trẻ Hot Nhất 2016:

►NSND Thu Hiền Hay Nhất:
►Album Vân Khánh Hay Nhất:
►Những Bài Hát Của Hồng Nhung:

►Liên Khúc Dân Ca Trữ Tình Hay:
►Tuyển Chọn Nhạc Hạnh Nguyên:
►Nhạc Ánh Tuyết Chọn Lọc:
———————————————-
Lời bài hát/Lyrics: Tiền
Ca sĩ: Ngọc Sơn

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Khi tay không tiền
đời lắm khinh khi
Những lúc huy hoàng
toàn chuyện yêu đương
——————-.Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017
► Theo dõi kênh Nhạc Vàng Trữ Tình:
———————————————-
►Nhạc Bolero Xưa Hay Nhất:
►Liên Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình:
►Anh Thơ ft Thu Hiền Tuyển Chọn:

►Tuyển Tập Nhạc Quê Hương:
►Những Ca Khúc Cách Mạng:
►Nhạc Trữ Tình Hay Nhất:

►Album Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc:
►Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc:
►Tuyển Tập Nhạc Trẻ Hot Nhất 2016:

►NSND Thu Hiền Hay Nhất:
►Album Vân Khánh Hay Nhất:
►Những Bài Hát Của Hồng Nhung:

►Liên Khúc Dân Ca Trữ Tình Hay:
►Tuyển Chọn Nhạc Hạnh Nguyên:
►Nhạc Ánh Tuyết Chọn Lọc:
———————————————-
Lời bài hát/Lyrics: Tiền
Ca sĩ: Ngọc Sơn

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Khi tay không tiền
đời lắm khinh khi
Những lúc huy hoàng
toàn chuyện yêu đương
——————-. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017
► Theo dõi kênh Nhạc Vàng Trữ Tình:
———————————————-
►Nhạc Bolero Xưa Hay Nhất:
►Liên Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình:
►Anh Thơ ft Thu Hiền Tuyển Chọn:

►Tuyển Tập Nhạc Quê Hương:
►Những Ca Khúc Cách Mạng:
►Nhạc Trữ Tình Hay Nhất:

►Album Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc:
►Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc:
►Tuyển Tập Nhạc Trẻ Hot Nhất 2016:

►NSND Thu Hiền Hay Nhất:
►Album Vân Khánh Hay Nhất:
►Những Bài Hát Của Hồng Nhung:

►Liên Khúc Dân Ca Trữ Tình Hay:
►Tuyển Chọn Nhạc Hạnh Nguyên:
►Nhạc Ánh Tuyết Chọn Lọc:
———————————————-
Lời bài hát/Lyrics: Tiền
Ca sĩ: Ngọc Sơn

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Khi tay không tiền
đời lắm khinh khi
Những lúc huy hoàng
toàn chuyện yêu đương
——————-. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017. Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017
► Theo dõi kênh Nhạc Vàng Trữ Tình:
———————————————-
►Nhạc Bolero Xưa Hay Nhất:
►Liên Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình:
►Anh Thơ ft Thu Hiền Tuyển Chọn:

►Tuyển Tập Nhạc Quê Hương:
►Những Ca Khúc Cách Mạng:
►Nhạc Trữ Tình Hay Nhất:

►Album Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc:
►Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc:
►Tuyển Tập Nhạc Trẻ Hot Nhất 2016:

►NSND Thu Hiền Hay Nhất:
►Album Vân Khánh Hay Nhất:
►Những Bài Hát Của Hồng Nhung:

►Liên Khúc Dân Ca Trữ Tình Hay:
►Tuyển Chọn Nhạc Hạnh Nguyên:
►Nhạc Ánh Tuyết Chọn Lọc:
———————————————-
Lời bài hát/Lyrics: Tiền
Ca sĩ: Ngọc Sơn

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Khi tay không tiền
đời lắm khinh khi
Những lúc huy hoàng
toàn chuyện yêu đương
——————-

Tag Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017

vay tiền ở đâu, tiền,tien ngoc son,ngoc son tien,tiền ngọc sơn,ngoc son,ngọc sơn bolero,ngoc son 2017,ngoc son live,liveshow duyen phan,bolero 2017,bolero,nhac ngoc son,ca si ngoc son,ngọc sơn hát live,ngoc son moi nhat,lien khuc bolero,tuyet dinh bolero 2017, #Tiền #Ngọc #Sơn #Liveshow #Duyên #Phận #Bolero

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017


Tác giả: Nhạc Vàng Trữ Tình

41 thoughts on “VIDEO Tiền – Ngọc Sơn | Liveshow Duyên Phận Bolero 2017”

 1. Bạn hát rất hay ai ơi tiền den bất ngờ tiền đi tiền ở cũng nho lương tâm Ta mừng Ta nhảy bang Huang tiền nằm trong túi nhẹ rơi bất ngờ tiền nhờ Hai chữ lương tâm thì tiền ở lại dạy dời Cho ta cam ơn ban

  Reply
 2. A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏 A DI ĐÀ PHẬT 🙏

  Reply
 3. ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU

  Trăm năm trong cõi người ta
  Nguyễn Du đau đáu viết ra Truyện Kiều.
  Rằng : mua vui được ít nhiều
  Mà say đắm, đủ mọi điều xưa nay …
  Tiên Điền vung bút xé mây
  Tháp ngôn ngữ, chữ nghĩa dày, thâm, cao …
  Hiếu : đạo người sống làm sao ?
  Tình : yêu, kính, nể, ngọt ngào … Bền lâu !
  Đời : trung, gian, nịnh, nông, sâu,
  ghét, thương, hờn, giận … Muôn màu thị phi !

  Thanh minh từ buổi cố tri
  Kiều – Kim Trọng ai nói gì với ai ?
  "Người quốc sắc, kẻ thiên tài
  Tình trong như đã mặt ngoài còn e !"
  Hồi gia trướng rũ màn che
  Mỗi người mỗi cảnh lòng se sắt lòng !
  Bỗng trời đất nổi bão dông
  Tai mưa họa gió Vương ông khốn cùng !
  Đầu trâu mặt ngựa ùn ùn
  Mây u ám phủ, trời ngùn ngụt đen !
  Ma cô trợn mắt quát rằng :
  Chung ba trăm lạng; chỗ quen biết nhà !
  Còn không, bại sản, tan gia ! …
  Đường cùng, Kiều phải chuộc cha, bán mình !
  Đời run, đất khiếp, trời kinh
  Đoạn trường trước mắt, đoạn tình nay sau !
  Hóa công bày cuộc bể dâu
  Người rưng nỗi nhớ, kẻ sầu chia ly !

  Kiều từ bán mạng, ra đi
  Mười lăm năm, vó ngựa phi … rã rời !
  Mã Giám Sinh cướp xuân thời
  Trẽn trơ, sàm sỡ nói lời khó ưa !
  Sở Khanh lừa lọc bán mua
  Thanh lâu nhơ nhuốc đón đưa … Ngục tình !
  Ngỡ lần hạnh ngộ Thúc Sinh
  Tưởng là mình sống lại mình … Nào hay ?
  Thoắt vui đáo hạn đến ngày
  Rừng phong thu đã tàn phai lá vàng !
  Thế là xong thiếp với chàng
  Thôi đành lỡ giấc mộng vàng từ đây !
  Trầm luân biển khổ đọa đày
  Thân lưu lạc, hận tháng ngày … lầu xanh !
  Trót phong trần, phải phong trần
  Đất nghiêng ngửa bão, trời vần vũ mưa !
  Kiếp hèn lẻ mọn dạ thưa
  Bèo trôi mây dạt đẩy đưa chung cùng !
  Hoạn Thư sân hận não nùng
  Hà Đông sư tử bão bùng lửa ghen !
  Thôi đành ngựa chạy đường quen
  Thương phận mỏng, xót nỗi hèn, vụng tu !
  Lối trần ai tỏ khôn ngu
  Đoạn trường uất nghẹn phù du kiếp này !
  Tuồng đời chợt diễn khúc hay
  Có người hão hán ra tay cứu về !
  Nửa mừng, nửa tủi … Qua mê
  Bên chàng Từ Hải mọi bề an yên
  Oán ân giải quyết lụy phiền
  Duyên hội ngộ, thỏa phỉ nguyền trước sau !
  Nỗi Kiều kiếp nạn dài lâu
  Hồ Tôn Hiến kế hiểm sâu, dụ nàng
  Rằng khuyên Từ Hải ra hàng
  Được phong chức, được giàu sang thỏa lòng !
  Lụy tình, tội nghiệp Từ Công
  Mắc mưu chết đứng xót lòng, nghiệt oan !
  Hiến buộc Kiều lấy thổ quan
  Xuôi tay, một kiếp hồng nhan, hết rồi !
  Tiền Đường gió dập sóng dồi
  Gửi thân về chốn sinh thời quê hương …
  Nỗi niềm nghĩ đến mà thương
  "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" !
  Duyên chưa dứt nợ hồng trần
  Giác Duyên cứu mạng, náu thân cửa chùa !
  Am thiền lần lữa nắng mưa
  Lòng quê dờn dợn sớm trưa nhớ về !

  Trọng từ lỡ dở hương thề
  Thúy Vân thay chị phu thê cùng chàng !
  Tình nồng ấm, nghĩa đá vàng
  Mà lòng canh cánh, tin nàng dò la
  Hỏi thăm bến nước cành đa
  Mơ ngày hội ngộ đường xa quyết tìm !
  Gặp nhau thẹn tủi nỗi niềm
  Buồn sâu đáy mắt, lệ chìm nét mi …
  Duyên vàng đá, nghĩa cầm kỳ
  Kiếp này thôi, ước được gì, mà mong ?

  Tố Như ơi, đọc nỗi lòng
  Thiên tuyệt tác, sáng mênh mông đất trời …
  Gương soi lồng lộng giữa đời
  Chữ tài, chữ mệnh, chữ người, chữ nhân …
  Đọc Kiều động thấu thiện căn :
  Đứng ngồi, đi lại, ở ăn, nói cười …
  Đã sinh làm kiếp con người
  Chớ biết một, lại nói mười, khoe khoang !
  Thời nào cũng lắm kẻ gian
  Mã, Sở, Ưng, Khuyển … Thấy vàng thì mê !
  Lật lọng, tráo trở đủ bề
  Tú Bà, Bạc Hạnh … Não nề thiên lương !
  Thắp nhang này vía tứ phương
  Những loài độc ác những phường mọt sâu
  Sống nên hướng thiện hồi đầu
  Cho đời bớt khổ, cho người bớt đau !
  Cớ gì gieo nghiệp cho nhau
  Đồng bào, đồng loại bí bầu khác chi !

  Kiều ơi gặp gỡ làm gì ?
  Ngàn năm còn mãi thị phi cõi người !
  Giữa dòng trong đục giếng, khơi
  Tình, tiền, nhân, nghĩa, lẽ đời … soi chung !
  Lấy anh hùng, luận anh hùng
  Anh hùng sao sống được cùng tiểu nhân ?
  Kiều trôi dạt giữa hồng trần
  Hai trăm năm rưỡi xoay vần đến nay …
  Đọc rồi, đọc lại vẫn … say !
  Câu sáu câu tám đắng cay, ngọt bùi …
  Chữ rằng một chút mua vui
  Mà đất nghiêng ngửa mà trời rung rinh !
  Thi hào đất nước tôn vinh
  Ơn Người LỤC BÁT trở thành QUỐC THƠ !
  Mai sau dù có bao giờ
  KIỀU là VĂN HÓA, là THƠ của đời !
  Tinh hoa đất, sắc hương trời
  Ngôn phong, ngữ nghĩa tót vời văn chương !

  Đọc rồi, rồi lại vấn vương
  Ngậm ngùi thương nỗi đoạn trường … Người xưa !

  Tưởng nhớ 201 năm ngày mất Đại thi hào NGUYỄN DU (Tháng 9/1820 – Tháng 9/2021)

  NGUYỄN NGỌC CƠ

  Reply

Leave a Comment

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín

nhà cái uy tín