VIDEO Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 3837 lượt xem và 178 lượt thích. 🏆Nick Uy tín, Chất lượng:
═════════════════════════
MadTamizha YT:
═════════════════════════
💖Donate:
Ra video vào 10h sáng hằng ngày (UTC+7)
Upload videos at 3am every day (UTC+0)
═════════════════════════
🎁Event, Update:
✨Hidden Achievement:
🎉Achievement:
🎉Tips And Tricks:
🎃Secret:
🎯Hightlight:
🔨Setting:
📀Shorts:
═════════════════════════
🐯Get AG:
═════════════════════════
🐸Youtube:
🐤TikTok:
🐳Fanpage:
🦄Facebook:
🎮NimoTV:
═════════════════════════
#xuyendo #pubgmobile #bgmi #pubgmobilevn #pubg #pubgm
Update 1.9 | New Resort Island Map, New Happy BirthDay Mode | Pubg New State | Xuyen Do, pubg mobile 1.9, pubg 1.9, bgmi 1.9, pubg mobile 1.9 update, pubg 1.9 update, bgmi 1.9 update, pubg mobile update 1.9, pubg update 1.9, bgmi update 1.9, resort island map, resort island map in pubg mobile, resort island map pubg mobile, resort island map pubg, resort island map in pubg, chế độ đảo nghỉ dưỡng pubg mobile, chế độ đảo resort pubg mobile, chế độ mới pubg mobile, new mode pubg mobile, new mode bgmi, new mode in pubg mobile, new mode in bgmi, jujutsu kaisen, jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode release date, chế độ jujutsu kaisen pubg mobile, chế độ jujutsu kaisen, chế độ jujutsu kaisen pubg, new jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode in pubg, jujutsu kaisen mode in pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg, jujutsu kaisen pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg, jujutsu kaisen x bgmi, bgmi jujutsu kaisen, jujutsu kaisen bgmi, jujutsu kaisen pubg, pubg mobile jujutsu kaisen, pubg jujutsu kaisen, resort island mode in pubg mobile, resort island mode, happy birthday pubg mobile, pubg mobile happy birthday
0:00 Intro
0:13 Bộ Cứu Trợ Khẩn Cấp
1:01 Sinh Nhật Pubg Mobile
2:24 Chế Độ Jujutsu Kaisen
3:07 Nhận Điểm RP
3:52 Trang Phục 120 UC
4:25 Map Đảo Resort
4:50 Motor Spider Man
5:12 Nhiệm Vụ Vừng Ơi Mở Ra
6:04 Nhiệm Vụ Cao Thủ 8v8
6:17 Chế Độ Spider Man
═════════════════════════
💌Mail: [email protected]
═══════════════════════
© Copyright by Xuyen Do Do not re-upload, please!
© Bản quyền thuộc về Xuyen Do không đăng tải lại dưới mọi hình thức.
👉Subscribe, Like, Share👈

Xem video Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do

Xem chi tiết Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do

🏆Nick Uy tín, Chất lượng:
═════════════════════════
MadTamizha YT:
═════════════════════════
💖Donate:
Ra video vào 10h sáng hằng ngày (UTC+7)
Upload videos at 3am every day (UTC+0)
═════════════════════════
🎁Event, Update:
✨Hidden Achievement:
🎉Achievement:
🎉Tips And Tricks:
🎃Secret:
🎯Hightlight:
🔨Setting:
📀Shorts:
═════════════════════════
🐯Get AG:
═════════════════════════
🐸Youtube:
🐤TikTok:
🐳Fanpage:
🦄Facebook:
🎮NimoTV:
═════════════════════════
#xuyendo #pubgmobile #bgmi #pubgmobilevn #pubg #pubgm
Update 1.9 | New Resort Island Map, New Happy BirthDay Mode | Pubg New State | Xuyen Do, pubg mobile 1.9, pubg 1.9, bgmi 1.9, pubg mobile 1.9 update, pubg 1.9 update, bgmi 1.9 update, pubg mobile update 1.9, pubg update 1.9, bgmi update 1.9, resort island map, resort island map in pubg mobile, resort island map pubg mobile, resort island map pubg, resort island map in pubg, chế độ đảo nghỉ dưỡng pubg mobile, chế độ đảo resort pubg mobile, chế độ mới pubg mobile, new mode pubg mobile, new mode bgmi, new mode in pubg mobile, new mode in bgmi, jujutsu kaisen, jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode release date, chế độ jujutsu kaisen pubg mobile, chế độ jujutsu kaisen, chế độ jujutsu kaisen pubg, new jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode in pubg, jujutsu kaisen mode in pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg, jujutsu kaisen pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg, jujutsu kaisen x bgmi, bgmi jujutsu kaisen, jujutsu kaisen bgmi, jujutsu kaisen pubg, pubg mobile jujutsu kaisen, pubg jujutsu kaisen, resort island mode in pubg mobile, resort island mode, happy birthday pubg mobile, pubg mobile happy birthday
0:00 Intro
0:13 Bộ Cứu Trợ Khẩn Cấp
1:01 Sinh Nhật Pubg Mobile
2:24 Chế Độ Jujutsu Kaisen
3:07 Nhận Điểm RP
3:52 Trang Phục 120 UC
4:25 Map Đảo Resort
4:50 Motor Spider Man
5:12 Nhiệm Vụ Vừng Ơi Mở Ra
6:04 Nhiệm Vụ Cao Thủ 8v8
6:17 Chế Độ Spider Man
═════════════════════════
💌Mail: [email protected]
═══════════════════════
© Copyright by Xuyen Do Do not re-upload, please!
© Bản quyền thuộc về Xuyen Do không đăng tải lại dưới mọi hình thức.
👉Subscribe, Like, Share👈.Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do. 🏆Nick Uy tín, Chất lượng:
═════════════════════════
MadTamizha YT:
═════════════════════════
💖Donate:
Ra video vào 10h sáng hằng ngày (UTC+7)
Upload videos at 3am every day (UTC+0)
═════════════════════════
🎁Event, Update:
✨Hidden Achievement:
🎉Achievement:
🎉Tips And Tricks:
🎃Secret:
🎯Hightlight:
🔨Setting:
📀Shorts:
═════════════════════════
🐯Get AG:
═════════════════════════
🐸Youtube:
🐤TikTok:
🐳Fanpage:
🦄Facebook:
🎮NimoTV:
═════════════════════════
#xuyendo #pubgmobile #bgmi #pubgmobilevn #pubg #pubgm
Update 1.9 | New Resort Island Map, New Happy BirthDay Mode | Pubg New State | Xuyen Do, pubg mobile 1.9, pubg 1.9, bgmi 1.9, pubg mobile 1.9 update, pubg 1.9 update, bgmi 1.9 update, pubg mobile update 1.9, pubg update 1.9, bgmi update 1.9, resort island map, resort island map in pubg mobile, resort island map pubg mobile, resort island map pubg, resort island map in pubg, chế độ đảo nghỉ dưỡng pubg mobile, chế độ đảo resort pubg mobile, chế độ mới pubg mobile, new mode pubg mobile, new mode bgmi, new mode in pubg mobile, new mode in bgmi, jujutsu kaisen, jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode release date, chế độ jujutsu kaisen pubg mobile, chế độ jujutsu kaisen, chế độ jujutsu kaisen pubg, new jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode in pubg, jujutsu kaisen mode in pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg, jujutsu kaisen pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg, jujutsu kaisen x bgmi, bgmi jujutsu kaisen, jujutsu kaisen bgmi, jujutsu kaisen pubg, pubg mobile jujutsu kaisen, pubg jujutsu kaisen, resort island mode in pubg mobile, resort island mode, happy birthday pubg mobile, pubg mobile happy birthday
0:00 Intro
0:13 Bộ Cứu Trợ Khẩn Cấp
1:01 Sinh Nhật Pubg Mobile
2:24 Chế Độ Jujutsu Kaisen
3:07 Nhận Điểm RP
3:52 Trang Phục 120 UC
4:25 Map Đảo Resort
4:50 Motor Spider Man
5:12 Nhiệm Vụ Vừng Ơi Mở Ra
6:04 Nhiệm Vụ Cao Thủ 8v8
6:17 Chế Độ Spider Man
═════════════════════════
💌Mail: [email protected]
═══════════════════════
© Copyright by Xuyen Do Do not re-upload, please!
© Bản quyền thuộc về Xuyen Do không đăng tải lại dưới mọi hình thức.
👉Subscribe, Like, Share👈. Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do. 🏆Nick Uy tín, Chất lượng:
═════════════════════════
MadTamizha YT:
═════════════════════════
💖Donate:
Ra video vào 10h sáng hằng ngày (UTC+7)
Upload videos at 3am every day (UTC+0)
═════════════════════════
🎁Event, Update:
✨Hidden Achievement:
🎉Achievement:
🎉Tips And Tricks:
🎃Secret:
🎯Hightlight:
🔨Setting:
📀Shorts:
═════════════════════════
🐯Get AG:
═════════════════════════
🐸Youtube:
🐤TikTok:
🐳Fanpage:
🦄Facebook:
🎮NimoTV:
═════════════════════════
#xuyendo #pubgmobile #bgmi #pubgmobilevn #pubg #pubgm
Update 1.9 | New Resort Island Map, New Happy BirthDay Mode | Pubg New State | Xuyen Do, pubg mobile 1.9, pubg 1.9, bgmi 1.9, pubg mobile 1.9 update, pubg 1.9 update, bgmi 1.9 update, pubg mobile update 1.9, pubg update 1.9, bgmi update 1.9, resort island map, resort island map in pubg mobile, resort island map pubg mobile, resort island map pubg, resort island map in pubg, chế độ đảo nghỉ dưỡng pubg mobile, chế độ đảo resort pubg mobile, chế độ mới pubg mobile, new mode pubg mobile, new mode bgmi, new mode in pubg mobile, new mode in bgmi, jujutsu kaisen, jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode release date, chế độ jujutsu kaisen pubg mobile, chế độ jujutsu kaisen, chế độ jujutsu kaisen pubg, new jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode in pubg, jujutsu kaisen mode in pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg, jujutsu kaisen pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg, jujutsu kaisen x bgmi, bgmi jujutsu kaisen, jujutsu kaisen bgmi, jujutsu kaisen pubg, pubg mobile jujutsu kaisen, pubg jujutsu kaisen, resort island mode in pubg mobile, resort island mode, happy birthday pubg mobile, pubg mobile happy birthday
0:00 Intro
0:13 Bộ Cứu Trợ Khẩn Cấp
1:01 Sinh Nhật Pubg Mobile
2:24 Chế Độ Jujutsu Kaisen
3:07 Nhận Điểm RP
3:52 Trang Phục 120 UC
4:25 Map Đảo Resort
4:50 Motor Spider Man
5:12 Nhiệm Vụ Vừng Ơi Mở Ra
6:04 Nhiệm Vụ Cao Thủ 8v8
6:17 Chế Độ Spider Man
═════════════════════════
💌Mail: [email protected]
═══════════════════════
© Copyright by Xuyen Do Do not re-upload, please!
© Bản quyền thuộc về Xuyen Do không đăng tải lại dưới mọi hình thức.
👉Subscribe, Like, Share👈. Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do. 🏆Nick Uy tín, Chất lượng:
═════════════════════════
MadTamizha YT:
═════════════════════════
💖Donate:
Ra video vào 10h sáng hằng ngày (UTC+7)
Upload videos at 3am every day (UTC+0)
═════════════════════════
🎁Event, Update:
✨Hidden Achievement:
🎉Achievement:
🎉Tips And Tricks:
🎃Secret:
🎯Hightlight:
🔨Setting:
📀Shorts:
═════════════════════════
🐯Get AG:
═════════════════════════
🐸Youtube:
🐤TikTok:
🐳Fanpage:
🦄Facebook:
🎮NimoTV:
═════════════════════════
#xuyendo #pubgmobile #bgmi #pubgmobilevn #pubg #pubgm
Update 1.9 | New Resort Island Map, New Happy BirthDay Mode | Pubg New State | Xuyen Do, pubg mobile 1.9, pubg 1.9, bgmi 1.9, pubg mobile 1.9 update, pubg 1.9 update, bgmi 1.9 update, pubg mobile update 1.9, pubg update 1.9, bgmi update 1.9, resort island map, resort island map in pubg mobile, resort island map pubg mobile, resort island map pubg, resort island map in pubg, chế độ đảo nghỉ dưỡng pubg mobile, chế độ đảo resort pubg mobile, chế độ mới pubg mobile, new mode pubg mobile, new mode bgmi, new mode in pubg mobile, new mode in bgmi, jujutsu kaisen, jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode release date, chế độ jujutsu kaisen pubg mobile, chế độ jujutsu kaisen, chế độ jujutsu kaisen pubg, new jujutsu kaisen mode, jujutsu kaisen mode in pubg, jujutsu kaisen mode in pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg mobile, jujutsu kaisen mode bgmi, jujutsu kaisen mode pubg, jujutsu kaisen pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg mobile, jujutsu kaisen x pubg, jujutsu kaisen x bgmi, bgmi jujutsu kaisen, jujutsu kaisen bgmi, jujutsu kaisen pubg, pubg mobile jujutsu kaisen, pubg jujutsu kaisen, resort island mode in pubg mobile, resort island mode, happy birthday pubg mobile, pubg mobile happy birthday
0:00 Intro
0:13 Bộ Cứu Trợ Khẩn Cấp
1:01 Sinh Nhật Pubg Mobile
2:24 Chế Độ Jujutsu Kaisen
3:07 Nhận Điểm RP
3:52 Trang Phục 120 UC
4:25 Map Đảo Resort
4:50 Motor Spider Man
5:12 Nhiệm Vụ Vừng Ơi Mở Ra
6:04 Nhiệm Vụ Cao Thủ 8v8
6:17 Chế Độ Spider Man
═════════════════════════
💌Mail: [email protected]
═══════════════════════
© Copyright by Xuyen Do Do not re-upload, please!
© Bản quyền thuộc về Xuyen Do không đăng tải lại dưới mọi hình thức.
👉Subscribe, Like, Share👈

Tag Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do

cách chơi pubg, xuyendo,xuyen do,pubg mobile,pubgm,pubg,bgmi,pubg mobile 1.9,pubg 1.9,bgmi 1.9,pubg mobile 1.9 update,bgmi 1.9 update,pubg mobile update 1.9,jujutsu kaisen pubg mobile,jujutsu kaisen pubg,jujutsu kaisen bgmi,jujutsu kaisen mode,jujutsu kaisen mode pubg mobile,jujutsu kaisen mode in pubg,jujutsu kaisen mode in bgmi,jujutsu kaisen mode pubg,jujutsu kaisen mode bgmi,resort island map,new mode pubg mobile,chế độ mới pubg mobile,new mode bgmi,new mode pubg, #Update #Bản #Đồ #Mới #Đảo #Resort #Chế #Độ #Sinh #Nhật #Pubg #State #Xuyen

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do


Tác giả: Xuyen Do

39 thoughts on “VIDEO Update 1.9 | Bản Đồ Mới Đảo Resort | Chế Độ Sinh Nhật | Pubg New State | Xuyen Do”

 1. mong bản sau bỏ phấn bệt chỉ phân biệt khi ghép trận hoặc tìm nhóm khi vào trận mà team có rank thấp hơn 2 bật thì thông báo sẽ chênh lệch trình đồ và gây hiểu nhâm (vd hack tạo acc kéo rank) nhấn đồng ý và vào trận giống mobile gặp pc sẽ có thông báo

  Reply
 2. Anh ơi anh chỉ cách làm đc danh hiệu vua pk đi trong chế độ khử vui chơi í cảm ơn anh nếu có thể thì cho em lên tivi luôn nha 😁😁 cảm ơn anh

  Reply
 3. mình chơi bản china chơi map resort bắn gắt lắm bắn đồng đội chết hết mình top 2 à =)) id pubg china : 1629934900 mới chơi mà rank bạc toàn người

  Reply
 4. Nói thì ae ko tin đâu nhưng mà cái Vừng Ơi mở ra mình chơi hơn 3 năm đợi đến ngày đủ 100/100 thế dell nào mình làm đến 99/100 nó lỗi ko cho làm cay dã man

  Reply

Leave a Comment