VIDEO Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 27 lượt xem và 5 lượt thích. Làm chè xôi nước không nhưn ( chè lủm chủm):400 gr bột gạo 250gr đường phèn ,1 chén cốt dừa đâm đặc, có 3 màu trắng,xanh lá dứa, màu hồng cánh sen, bôt gạo,trắng 150gr, bột còn lại chia 2 ,xanh 12 gr,hồng 130 gr nước nóng 370mili lít chia 3 : trắng nhiều hơn , còn lại chia 2 màu, màu,hồng nhiều hơn , màu hồng bằng củ dền tím,phá loãng ra màu hồng.Xong nấu nước sôi cho đường vào vò viên bột thả vào,1 vani,c dừa cho vào 1mb,năng

Xem video Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts

Xem chi tiết Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts

Làm chè xôi nước không nhưn ( chè lủm chủm):400 gr bột gạo 250gr đường phèn ,1 chén cốt dừa đâm đặc, có 3 màu trắng,xanh lá dứa, màu hồng cánh sen, bôt gạo,trắng 150gr, bột còn lại chia 2 ,xanh 12 gr,hồng 130 gr nước nóng 370mili lít chia 3 : trắng nhiều hơn , còn lại chia 2 màu, màu,hồng nhiều hơn , màu hồng bằng củ dền tím,phá loãng ra màu hồng.Xong nấu nước sôi cho đường vào vò viên bột thả vào,1 vani,c dừa cho vào 1mb,năng.Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts. Làm chè xôi nước không nhưn ( chè lủm chủm):400 gr bột gạo 250gr đường phèn ,1 chén cốt dừa đâm đặc, có 3 màu trắng,xanh lá dứa, màu hồng cánh sen, bôt gạo,trắng 150gr, bột còn lại chia 2 ,xanh 12 gr,hồng 130 gr nước nóng 370mili lít chia 3 : trắng nhiều hơn , còn lại chia 2 màu, màu,hồng nhiều hơn , màu hồng bằng củ dền tím,phá loãng ra màu hồng.Xong nấu nước sôi cho đường vào vò viên bột thả vào,1 vani,c dừa cho vào 1mb,năng. Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts. Làm chè xôi nước không nhưn ( chè lủm chủm):400 gr bột gạo 250gr đường phèn ,1 chén cốt dừa đâm đặc, có 3 màu trắng,xanh lá dứa, màu hồng cánh sen, bôt gạo,trắng 150gr, bột còn lại chia 2 ,xanh 12 gr,hồng 130 gr nước nóng 370mili lít chia 3 : trắng nhiều hơn , còn lại chia 2 màu, màu,hồng nhiều hơn , màu hồng bằng củ dền tím,phá loãng ra màu hồng.Xong nấu nước sôi cho đường vào vò viên bột thả vào,1 vani,c dừa cho vào 1mb,năng. Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts. Làm chè xôi nước không nhưn ( chè lủm chủm):400 gr bột gạo 250gr đường phèn ,1 chén cốt dừa đâm đặc, có 3 màu trắng,xanh lá dứa, màu hồng cánh sen, bôt gạo,trắng 150gr, bột còn lại chia 2 ,xanh 12 gr,hồng 130 gr nước nóng 370mili lít chia 3 : trắng nhiều hơn , còn lại chia 2 màu, màu,hồng nhiều hơn , màu hồng bằng củ dền tím,phá loãng ra màu hồng.Xong nấu nước sôi cho đường vào vò viên bột thả vào,1 vani,c dừa cho vào 1mb,năng

Tag Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts

cách nấu, [vid_tags], #Video49 #HTCS #CÁCH #NẤU #CHÈ #LỦM #CHỦM #chè #xôi #nước #không #nhưnshorts

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Video49 (HTCS) CÁCH NẤU CHÈ LỦM CHỦM (chè xôi nước không nhưn)#shorts


Tác giả: Cô Út Củ Chi Đất Thép

Leave a Comment