VIDEO Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần

Giới thiệu quý độc giả chủ đề Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 286 lượt xem và 6 lượt thích. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát do cặp đôi nhạc sĩ Xuân Trí và Bảo Trần sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi 2 ca sĩ Thùy Linh và Duy Luyện. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát nói về những người nhân viên ngân hàng Vietinbank vẫn ngày đêm hăng say lao động để góp phần công sức của mình vào việc làm đẹp cho đời,làm giàu cho đất nước. NKT Lyrics xin mời các bạn lắng nghe ca khúc này!

Lời bài hát:
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Nơi ấy, con số trong tim
Dòng tiền sáng trong làm nên bao khát vọng
Đưa đến muôn nơi dựng xây quê hương Việt Nam
Ở nơi đây luôn có em với anh
Xin nối những giấc mơ xanh
Một lòng sáng soi như ánh sao giữa trời
Ta sẽ trao muôn tình yêu cho cuộc sống
Vietinbank thắp sáng tương lai cho chúng mình.

Các bạn hay cho mình biết nhận xét của các bạn, mình sẽ dựa vào những lời nhận xét đó để cải thiện các video về sau được tốt hơn.
Cảm ơn các bạn 😀
Subscribe:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:

#Vietinbank #XuânTrí #BảoTrần #Lyrics #VietinbankNơiẤy LàTìnhYêu

Xem video Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần

Xem chi tiết Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần

Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát do cặp đôi nhạc sĩ Xuân Trí và Bảo Trần sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi 2 ca sĩ Thùy Linh và Duy Luyện. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát nói về những người nhân viên ngân hàng Vietinbank vẫn ngày đêm hăng say lao động để góp phần công sức của mình vào việc làm đẹp cho đời,làm giàu cho đất nước. NKT Lyrics xin mời các bạn lắng nghe ca khúc này!

Lời bài hát:
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Nơi ấy, con số trong tim
Dòng tiền sáng trong làm nên bao khát vọng
Đưa đến muôn nơi dựng xây quê hương Việt Nam
Ở nơi đây luôn có em với anh
Xin nối những giấc mơ xanh
Một lòng sáng soi như ánh sao giữa trời
Ta sẽ trao muôn tình yêu cho cuộc sống
Vietinbank thắp sáng tương lai cho chúng mình.

Các bạn hay cho mình biết nhận xét của các bạn, mình sẽ dựa vào những lời nhận xét đó để cải thiện các video về sau được tốt hơn.
Cảm ơn các bạn 😀
Subscribe:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:

#Vietinbank #XuânTrí #BảoTrần #Lyrics #VietinbankNơiẤy LàTìnhYêu.Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát do cặp đôi nhạc sĩ Xuân Trí và Bảo Trần sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi 2 ca sĩ Thùy Linh và Duy Luyện. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát nói về những người nhân viên ngân hàng Vietinbank vẫn ngày đêm hăng say lao động để góp phần công sức của mình vào việc làm đẹp cho đời,làm giàu cho đất nước. NKT Lyrics xin mời các bạn lắng nghe ca khúc này!

Lời bài hát:
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Nơi ấy, con số trong tim
Dòng tiền sáng trong làm nên bao khát vọng
Đưa đến muôn nơi dựng xây quê hương Việt Nam
Ở nơi đây luôn có em với anh
Xin nối những giấc mơ xanh
Một lòng sáng soi như ánh sao giữa trời
Ta sẽ trao muôn tình yêu cho cuộc sống
Vietinbank thắp sáng tương lai cho chúng mình.

Các bạn hay cho mình biết nhận xét của các bạn, mình sẽ dựa vào những lời nhận xét đó để cải thiện các video về sau được tốt hơn.
Cảm ơn các bạn 😀
Subscribe:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:

#Vietinbank #XuânTrí #BảoTrần #Lyrics #VietinbankNơiẤy LàTìnhYêu. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát do cặp đôi nhạc sĩ Xuân Trí và Bảo Trần sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi 2 ca sĩ Thùy Linh và Duy Luyện. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát nói về những người nhân viên ngân hàng Vietinbank vẫn ngày đêm hăng say lao động để góp phần công sức của mình vào việc làm đẹp cho đời,làm giàu cho đất nước. NKT Lyrics xin mời các bạn lắng nghe ca khúc này!

Lời bài hát:
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Nơi ấy, con số trong tim
Dòng tiền sáng trong làm nên bao khát vọng
Đưa đến muôn nơi dựng xây quê hương Việt Nam
Ở nơi đây luôn có em với anh
Xin nối những giấc mơ xanh
Một lòng sáng soi như ánh sao giữa trời
Ta sẽ trao muôn tình yêu cho cuộc sống
Vietinbank thắp sáng tương lai cho chúng mình.

Các bạn hay cho mình biết nhận xét của các bạn, mình sẽ dựa vào những lời nhận xét đó để cải thiện các video về sau được tốt hơn.
Cảm ơn các bạn 😀
Subscribe:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:

#Vietinbank #XuânTrí #BảoTrần #Lyrics #VietinbankNơiẤy LàTìnhYêu. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát do cặp đôi nhạc sĩ Xuân Trí và Bảo Trần sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi 2 ca sĩ Thùy Linh và Duy Luyện. Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu là bài hát nói về những người nhân viên ngân hàng Vietinbank vẫn ngày đêm hăng say lao động để góp phần công sức của mình vào việc làm đẹp cho đời,làm giàu cho đất nước. NKT Lyrics xin mời các bạn lắng nghe ca khúc này!

Lời bài hát:
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Đèn đêm lên sao còn ở nơi đây
Em có hay con đường về còn xa
Ngày mai đây vốn vay kia
Phải về nơi miền quê đang chờ mong
Này em ơi anh đợi và anh mong
Ngồi ngóng trông mong nhớ em trong lòng
Vốn đầu tư lo giải ngân
Mai xây những công trình khắp nơi
Ơi hỡi xin mãi yêu em
Đẹp ngàn ước mơ cô gái mang tín dụng
Đưa đến muôn nơi dựng xây bao miền đất
Cùng chung tay xây đắp cho nước nhà
Em hỡi cô gái anh yêu
Dù cuộc sống kia còn có bao vất vả
Anh có yêu em về nơi ngân hàng ấy
Vietinbank ươm mầm ước vọng của đôi ta
Nơi ấy, con số trong tim
Dòng tiền sáng trong làm nên bao khát vọng
Đưa đến muôn nơi dựng xây quê hương Việt Nam
Ở nơi đây luôn có em với anh
Xin nối những giấc mơ xanh
Một lòng sáng soi như ánh sao giữa trời
Ta sẽ trao muôn tình yêu cho cuộc sống
Vietinbank thắp sáng tương lai cho chúng mình.

Các bạn hay cho mình biết nhận xét của các bạn, mình sẽ dựa vào những lời nhận xét đó để cải thiện các video về sau được tốt hơn.
Cảm ơn các bạn 😀
Subscribe:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:

#Vietinbank #XuânTrí #BảoTrần #Lyrics #VietinbankNơiẤy LàTìnhYêu

Tag Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần

vay tiền vietinbank, Vietinbank,Nơi,Ấy,Là,Tình,Yêu,Xuân,Trí,Bảo,Trần,Lyrics,Nơi Ấy,Là Tình Yêu,Xuân Trí,Bảo Trần,Bảo Trần Lyrics,Xuân Trí Lyrics,Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu,Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí,Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí Bảo Trần Lyrics,Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí Bảo Trần, #Vietinbank #Nơi #Ấy #Là #Tình #Yêu #Xuân #Trí #Bảo #Trần

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần


Tác giả: NKT Lyrics

8 thoughts on “VIDEO Vietinbank Nơi Ấy Là Tình Yêu – Xuân Trí, Bảo Trần”

Leave a Comment