VIDEO (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ

Giới thiệu quý độc giả chủ đề (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 2280 lượt xem và 54 lượt thích. 🔊VÀO NHÓM VIP LH ZALO :0375462792 TELEGRAM 50K NHẬN CARD , CHUYỂN KHOẢN,MOMO
👉OBB LESS RECOIL GL ,KR,GL MOD PUBG 1.8.zip : VÀO NHÓM VIP LẤY LINK (PHÍ 50K/30NGÀY)
🌹1.8 OBB + DATA YT MOSD GAMING🌹
❤️ CHỨC NĂNG:👉
🔥┣ ➠BÒ NHANH
🔥┣ ➠NÓC CŨNG BÒ NHANH
🔥┣ ➠TANG DAME 90%
🔥┣ ➠TỐC ĐỘ DY CHUYỂN 1.5
🔥┣ ➠GIẢM GIẬT 40%
🔥┣ ➠KHÔNG RUNG TÂM 99%
🔥┣ ➠AIM BOT (100M)
🔥┣ ➠ĐẠN ĐUỔI MAX
🔥┣ ➠AUTO HEAD SHOT 50%
🔥┣ ➠𝖡𝖴𝖫𝖫𝖤𝖳 𝖳𝖱𝖠𝖢𝖪𝖨𝖭𝖦 90%
🔥┣ ➠AIM LOCK(100M)
🔥┣ ➠XÓA CỎ (TẦM XA)LỖI MAP 1
🔥┣ ➠ĐỒ HOẠ POTATO
🔥┣ ➠TRỜI TỐI
🔥┣ ➠FIX LAG
🔥┣ ➠GIẢM SƯƠNG MÙ 90%
🔥┣ ➠HỔ TRỢ 32/64 BIT
🔥┣ ➠VNG,GL,KR…
🔥┣ ➠AN TOÀN CHO ID CHÍNH
▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱
tab :
#obbvngkhonggiat#MOSDGAMING#xoaco #nguoitrang#blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #24hGameMod #PUBGVNG #VNG #SSC3#pandamod #vng181 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG180 #WHITEBODY #IPADVIEW #midgameviet #modgameviet #ModPubgData #24hGameMod#ipadview #onlynorecoil #modpubg #SSC3#PUBG160 #moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgData#PUBGVNG #VNG #SSC1 #pandamod #vng161 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG18 #WHITEBODY #IPADVIEW #24hModGame#ModGamePubg #ipadview #onlynorecoil #SS19 #PUBG140 #camerashake #nocamerashake #ModPubgMobile#mainidsafe #musttry #MagicBulletConfigPubgMobile #configpubgterbaru #configpubgbrutal #configpubghighdamage #configsuntikpubg #configpubgnorecoil #configpubgbrutal #configpubgnolag #newconfigpubg
#whitebodyconfigpubgmobilenewupdate #whitebodyconfigpubgmobile
#pronespeedconfig #pronespeedpubg #pronespeedconfig18 #pronespeedconfigfile #pronespeedconfigfilepubg #pronespeedconfigkr #pronespeedconfigglobal
#nograss_nosmoke #nograssconfig_removegrass_pubglite #nograssconfigpubgmobile #nograssconfigforpubglite #nograssconfig18 #nograssfilepubgmobile #nograssfilepubglite #nograssfile #norecoilconfig #norecoilfile #norecoilfil #norecoilfile1 #norecoilpak #norecoilpubg #norecoilpubgmobile #norecoilnograss #norecoilactivesavepubgmobile #norecoilcantrol #norecoilconfigfile #norecoilconfigpubgmobile #norecoilcobfig #norecoilconfigpubg #norecoilconfigpubgmobile18 #norecoilconfigios #norecoileconfig #norecoilfileseason18 #norecoilhighdamage #norecoilinupdate1 #norecoilinpubg #norecoilkr #norecoillesszero #norecoilm249 #norecoilnograssnosmoke #norecoilpubg1 #norecoilpakspubg1 #norecoilpubgmobile1 #norecoilpubgterbaru1 #norecoilterbaru #pubg1.8
#vng18#modpubgvngmoinhat

 

Xem video (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ

 

Xem chi tiết (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ

🔊VÀO NHÓM VIP LH ZALO :0375462792 TELEGRAM 50K NHẬN CARD , CHUYỂN KHOẢN,MOMO
👉OBB LESS RECOIL GL ,KR,GL MOD PUBG 1.8.zip : VÀO NHÓM VIP LẤY LINK (PHÍ 50K/30NGÀY)
🌹1.8 OBB + DATA YT MOSD GAMING🌹
❤️ CHỨC NĂNG:👉
🔥┣ ➠BÒ NHANH
🔥┣ ➠NÓC CŨNG BÒ NHANH
🔥┣ ➠TANG DAME 90%
🔥┣ ➠TỐC ĐỘ DY CHUYỂN 1.5
🔥┣ ➠GIẢM GIẬT 40%
🔥┣ ➠KHÔNG RUNG TÂM 99%
🔥┣ ➠AIM BOT (100M)
🔥┣ ➠ĐẠN ĐUỔI MAX
🔥┣ ➠AUTO HEAD SHOT 50%
🔥┣ ➠𝖡𝖴𝖫𝖫𝖤𝖳 𝖳𝖱𝖠𝖢𝖪𝖨𝖭𝖦 90%
🔥┣ ➠AIM LOCK(100M)
🔥┣ ➠XÓA CỎ (TẦM XA)LỖI MAP 1
🔥┣ ➠ĐỒ HOẠ POTATO
🔥┣ ➠TRỜI TỐI
🔥┣ ➠FIX LAG
🔥┣ ➠GIẢM SƯƠNG MÙ 90%
🔥┣ ➠HỔ TRỢ 32/64 BIT
🔥┣ ➠VNG,GL,KR…
🔥┣ ➠AN TOÀN CHO ID CHÍNH
▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱
tab :
#obbvngkhonggiat#MOSDGAMING#xoaco #nguoitrang#blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #24hGameMod #PUBGVNG #VNG #SSC3#pandamod #vng181 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG180 #WHITEBODY #IPADVIEW #midgameviet #modgameviet #ModPubgData #24hGameMod#ipadview #onlynorecoil #modpubg #SSC3#PUBG160 #moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgData#PUBGVNG #VNG #SSC1 #pandamod #vng161 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG18 #WHITEBODY #IPADVIEW #24hModGame#ModGamePubg #ipadview #onlynorecoil #SS19 #PUBG140 #camerashake #nocamerashake #ModPubgMobile#mainidsafe #musttry #MagicBulletConfigPubgMobile #configpubgterbaru #configpubgbrutal #configpubghighdamage #configsuntikpubg #configpubgnorecoil #configpubgbrutal #configpubgnolag #newconfigpubg
#whitebodyconfigpubgmobilenewupdate #whitebodyconfigpubgmobile
#pronespeedconfig #pronespeedpubg #pronespeedconfig18 #pronespeedconfigfile #pronespeedconfigfilepubg #pronespeedconfigkr #pronespeedconfigglobal
#nograss_nosmoke #nograssconfig_removegrass_pubglite #nograssconfigpubgmobile #nograssconfigforpubglite #nograssconfig18 #nograssfilepubgmobile #nograssfilepubglite #nograssfile #norecoilconfig #norecoilfile #norecoilfil #norecoilfile1 #norecoilpak #norecoilpubg #norecoilpubgmobile #norecoilnograss #norecoilactivesavepubgmobile #norecoilcantrol #norecoilconfigfile #norecoilconfigpubgmobile #norecoilcobfig #norecoilconfigpubg #norecoilconfigpubgmobile18 #norecoilconfigios #norecoileconfig #norecoilfileseason18 #norecoilhighdamage #norecoilinupdate1 #norecoilinpubg #norecoilkr #norecoillesszero #norecoilm249 #norecoilnograssnosmoke #norecoilpubg1 #norecoilpakspubg1 #norecoilpubgmobile1 #norecoilpubgterbaru1 #norecoilterbaru #pubg1.8
#vng18#modpubgvngmoinhat.(VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ. 🔊VÀO NHÓM VIP LH ZALO :0375462792 TELEGRAM 50K NHẬN CARD , CHUYỂN KHOẢN,MOMO
👉OBB LESS RECOIL GL ,KR,GL MOD PUBG 1.8.zip : VÀO NHÓM VIP LẤY LINK (PHÍ 50K/30NGÀY)
🌹1.8 OBB + DATA YT MOSD GAMING🌹
❤️ CHỨC NĂNG:👉
🔥┣ ➠BÒ NHANH
🔥┣ ➠NÓC CŨNG BÒ NHANH
🔥┣ ➠TANG DAME 90%
🔥┣ ➠TỐC ĐỘ DY CHUYỂN 1.5
🔥┣ ➠GIẢM GIẬT 40%
🔥┣ ➠KHÔNG RUNG TÂM 99%
🔥┣ ➠AIM BOT (100M)
🔥┣ ➠ĐẠN ĐUỔI MAX
🔥┣ ➠AUTO HEAD SHOT 50%
🔥┣ ➠𝖡𝖴𝖫𝖫𝖤𝖳 𝖳𝖱𝖠𝖢𝖪𝖨𝖭𝖦 90%
🔥┣ ➠AIM LOCK(100M)
🔥┣ ➠XÓA CỎ (TẦM XA)LỖI MAP 1
🔥┣ ➠ĐỒ HOẠ POTATO
🔥┣ ➠TRỜI TỐI
🔥┣ ➠FIX LAG
🔥┣ ➠GIẢM SƯƠNG MÙ 90%
🔥┣ ➠HỔ TRỢ 32/64 BIT
🔥┣ ➠VNG,GL,KR…
🔥┣ ➠AN TOÀN CHO ID CHÍNH
▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱
tab :
#obbvngkhonggiat#MOSDGAMING#xoaco #nguoitrang#blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #24hGameMod #PUBGVNG #VNG #SSC3#pandamod #vng181 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG180 #WHITEBODY #IPADVIEW #midgameviet #modgameviet #ModPubgData #24hGameMod#ipadview #onlynorecoil #modpubg #SSC3#PUBG160 #moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgData#PUBGVNG #VNG #SSC1 #pandamod #vng161 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG18 #WHITEBODY #IPADVIEW #24hModGame#ModGamePubg #ipadview #onlynorecoil #SS19 #PUBG140 #camerashake #nocamerashake #ModPubgMobile#mainidsafe #musttry #MagicBulletConfigPubgMobile #configpubgterbaru #configpubgbrutal #configpubghighdamage #configsuntikpubg #configpubgnorecoil #configpubgbrutal #configpubgnolag #newconfigpubg
#whitebodyconfigpubgmobilenewupdate #whitebodyconfigpubgmobile
#pronespeedconfig #pronespeedpubg #pronespeedconfig18 #pronespeedconfigfile #pronespeedconfigfilepubg #pronespeedconfigkr #pronespeedconfigglobal
#nograss_nosmoke #nograssconfig_removegrass_pubglite #nograssconfigpubgmobile #nograssconfigforpubglite #nograssconfig18 #nograssfilepubgmobile #nograssfilepubglite #nograssfile #norecoilconfig #norecoilfile #norecoilfil #norecoilfile1 #norecoilpak #norecoilpubg #norecoilpubgmobile #norecoilnograss #norecoilactivesavepubgmobile #norecoilcantrol #norecoilconfigfile #norecoilconfigpubgmobile #norecoilcobfig #norecoilconfigpubg #norecoilconfigpubgmobile18 #norecoilconfigios #norecoileconfig #norecoilfileseason18 #norecoilhighdamage #norecoilinupdate1 #norecoilinpubg #norecoilkr #norecoillesszero #norecoilm249 #norecoilnograssnosmoke #norecoilpubg1 #norecoilpakspubg1 #norecoilpubgmobile1 #norecoilpubgterbaru1 #norecoilterbaru #pubg1.8
#vng18#modpubgvngmoinhat. (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ. 🔊VÀO NHÓM VIP LH ZALO :0375462792 TELEGRAM 50K NHẬN CARD , CHUYỂN KHOẢN,MOMO
👉OBB LESS RECOIL GL ,KR,GL MOD PUBG 1.8.zip : VÀO NHÓM VIP LẤY LINK (PHÍ 50K/30NGÀY)
🌹1.8 OBB + DATA YT MOSD GAMING🌹
❤️ CHỨC NĂNG:👉
🔥┣ ➠BÒ NHANH
🔥┣ ➠NÓC CŨNG BÒ NHANH
🔥┣ ➠TANG DAME 90%
🔥┣ ➠TỐC ĐỘ DY CHUYỂN 1.5
🔥┣ ➠GIẢM GIẬT 40%
🔥┣ ➠KHÔNG RUNG TÂM 99%
🔥┣ ➠AIM BOT (100M)
🔥┣ ➠ĐẠN ĐUỔI MAX
🔥┣ ➠AUTO HEAD SHOT 50%
🔥┣ ➠𝖡𝖴𝖫𝖫𝖤𝖳 𝖳𝖱𝖠𝖢𝖪𝖨𝖭𝖦 90%
🔥┣ ➠AIM LOCK(100M)
🔥┣ ➠XÓA CỎ (TẦM XA)LỖI MAP 1
🔥┣ ➠ĐỒ HOẠ POTATO
🔥┣ ➠TRỜI TỐI
🔥┣ ➠FIX LAG
🔥┣ ➠GIẢM SƯƠNG MÙ 90%
🔥┣ ➠HỔ TRỢ 32/64 BIT
🔥┣ ➠VNG,GL,KR…
🔥┣ ➠AN TOÀN CHO ID CHÍNH
▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱
tab :
#obbvngkhonggiat#MOSDGAMING#xoaco #nguoitrang#blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #24hGameMod #PUBGVNG #VNG #SSC3#pandamod #vng181 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG180 #WHITEBODY #IPADVIEW #midgameviet #modgameviet #ModPubgData #24hGameMod#ipadview #onlynorecoil #modpubg #SSC3#PUBG160 #moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgData#PUBGVNG #VNG #SSC1 #pandamod #vng161 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG18 #WHITEBODY #IPADVIEW #24hModGame#ModGamePubg #ipadview #onlynorecoil #SS19 #PUBG140 #camerashake #nocamerashake #ModPubgMobile#mainidsafe #musttry #MagicBulletConfigPubgMobile #configpubgterbaru #configpubgbrutal #configpubghighdamage #configsuntikpubg #configpubgnorecoil #configpubgbrutal #configpubgnolag #newconfigpubg
#whitebodyconfigpubgmobilenewupdate #whitebodyconfigpubgmobile
#pronespeedconfig #pronespeedpubg #pronespeedconfig18 #pronespeedconfigfile #pronespeedconfigfilepubg #pronespeedconfigkr #pronespeedconfigglobal
#nograss_nosmoke #nograssconfig_removegrass_pubglite #nograssconfigpubgmobile #nograssconfigforpubglite #nograssconfig18 #nograssfilepubgmobile #nograssfilepubglite #nograssfile #norecoilconfig #norecoilfile #norecoilfil #norecoilfile1 #norecoilpak #norecoilpubg #norecoilpubgmobile #norecoilnograss #norecoilactivesavepubgmobile #norecoilcantrol #norecoilconfigfile #norecoilconfigpubgmobile #norecoilcobfig #norecoilconfigpubg #norecoilconfigpubgmobile18 #norecoilconfigios #norecoileconfig #norecoilfileseason18 #norecoilhighdamage #norecoilinupdate1 #norecoilinpubg #norecoilkr #norecoillesszero #norecoilm249 #norecoilnograssnosmoke #norecoilpubg1 #norecoilpakspubg1 #norecoilpubgmobile1 #norecoilpubgterbaru1 #norecoilterbaru #pubg1.8
#vng18#modpubgvngmoinhat. (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ. 🔊VÀO NHÓM VIP LH ZALO :0375462792 TELEGRAM 50K NHẬN CARD , CHUYỂN KHOẢN,MOMO
👉OBB LESS RECOIL GL ,KR,GL MOD PUBG 1.8.zip : VÀO NHÓM VIP LẤY LINK (PHÍ 50K/30NGÀY)
🌹1.8 OBB + DATA YT MOSD GAMING🌹
❤️ CHỨC NĂNG:👉
🔥┣ ➠BÒ NHANH
🔥┣ ➠NÓC CŨNG BÒ NHANH
🔥┣ ➠TANG DAME 90%
🔥┣ ➠TỐC ĐỘ DY CHUYỂN 1.5
🔥┣ ➠GIẢM GIẬT 40%
🔥┣ ➠KHÔNG RUNG TÂM 99%
🔥┣ ➠AIM BOT (100M)
🔥┣ ➠ĐẠN ĐUỔI MAX
🔥┣ ➠AUTO HEAD SHOT 50%
🔥┣ ➠𝖡𝖴𝖫𝖫𝖤𝖳 𝖳𝖱𝖠𝖢𝖪𝖨𝖭𝖦 90%
🔥┣ ➠AIM LOCK(100M)
🔥┣ ➠XÓA CỎ (TẦM XA)LỖI MAP 1
🔥┣ ➠ĐỒ HOẠ POTATO
🔥┣ ➠TRỜI TỐI
🔥┣ ➠FIX LAG
🔥┣ ➠GIẢM SƯƠNG MÙ 90%
🔥┣ ➠HỔ TRỢ 32/64 BIT
🔥┣ ➠VNG,GL,KR…
🔥┣ ➠AN TOÀN CHO ID CHÍNH
▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱
tab :
#obbvngkhonggiat#MOSDGAMING#xoaco #nguoitrang#blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #24hGameMod #PUBGVNG #VNG #SSC3#pandamod #vng181 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG180 #WHITEBODY #IPADVIEW #midgameviet #modgameviet #ModPubgData #24hGameMod#ipadview #onlynorecoil #modpubg #SSC3#PUBG160 #moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgMobile#moddata #Norecoil #Nograss #Nofog #blacksky #PUBGMOBILE #Noband #ModPubgData#PUBGVNG #VNG #SSC1 #pandamod #vng161 #Whitebody #bodycolor #config #active #config #modpak #PUBG18 #WHITEBODY #IPADVIEW #24hModGame#ModGamePubg #ipadview #onlynorecoil #SS19 #PUBG140 #camerashake #nocamerashake #ModPubgMobile#mainidsafe #musttry #MagicBulletConfigPubgMobile #configpubgterbaru #configpubgbrutal #configpubghighdamage #configsuntikpubg #configpubgnorecoil #configpubgbrutal #configpubgnolag #newconfigpubg
#whitebodyconfigpubgmobilenewupdate #whitebodyconfigpubgmobile
#pronespeedconfig #pronespeedpubg #pronespeedconfig18 #pronespeedconfigfile #pronespeedconfigfilepubg #pronespeedconfigkr #pronespeedconfigglobal
#nograss_nosmoke #nograssconfig_removegrass_pubglite #nograssconfigpubgmobile #nograssconfigforpubglite #nograssconfig18 #nograssfilepubgmobile #nograssfilepubglite #nograssfile #norecoilconfig #norecoilfile #norecoilfil #norecoilfile1 #norecoilpak #norecoilpubg #norecoilpubgmobile #norecoilnograss #norecoilactivesavepubgmobile #norecoilcantrol #norecoilconfigfile #norecoilconfigpubgmobile #norecoilcobfig #norecoilconfigpubg #norecoilconfigpubgmobile18 #norecoilconfigios #norecoileconfig #norecoilfileseason18 #norecoilhighdamage #norecoilinupdate1 #norecoilinpubg #norecoilkr #norecoillesszero #norecoilm249 #norecoilnograssnosmoke #norecoilpubg1 #norecoilpakspubg1 #norecoilpubgmobile1 #norecoilpubgterbaru1 #norecoilterbaru #pubg1.8
#vng18#modpubgvngmoinhat

Tag (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ

cách chơi pubg, obbkhonggiat,xóacỏpubg1.8,người trắngpubgvng,modpubgnguoitrangvng,modpubg1.7,modpubg1.8,obbvngkhonggiat, #VIPOBB #MOD #PUBG #MOBILE #KRGLVNGHƯỚNG #DẪN #CÀI #ĐẶT #CHO #NHÓM #PHÍ

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ

Tác giả: MODS GAMING

File mod skin PUBG Mobile
MOD Skin PUBG Android
OBB hack PUBG Mobile
Download pubg mobile hack version from ihackedit
Cách mod không giật PUBG Mobile
PUBG Mobile Mod APK
APK Mod PUBG
PUBG Mod APK Unlimited UC

4 thoughts on “VIDEO (VIP)OBB MOD PUBG MOBILE 1.8 ,KR.GL.VNG|HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÓM PHÍ”

Leave a Comment