Nếu bạn đang mang thai và sắp sinh trước khi mang thai và tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi đang làm việc tại cơ quan, xí nghiệp, công ty thì khi nghỉ việc tại cơ quan bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. . sản xuất. Nếu bạn muốn được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc và đã đóng BHXH thì bạn cần thực hiện hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp nghỉ việc. Khi đó bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản như khi bạn đang đi làm.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nghỉ việc

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách Hồ sơ hưởng chế độ thai sản sau khi nghỉ việc mới nhất Vui lòng !!
Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản năm 2020 mới nhất

Nội dung chínhXin cảm ơn các chế độ thai sản trong trường hợp nghỉ gần nhất

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— *** ———

ĐƠN XIN QUYỀN LỢI CHO BỆNH NHÂN
(Dành cho những người đã nghỉ hưu)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………………………………………………….
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………… … ..
Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………………… .
Số CMND: …………………………………………………… Ngày cấp: …………………………………………………… .Nơi cấp ……………………
Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………………
Nghỉ hưu từ: ………………………………………………………………………………………………..
Sinh con lần thứ …… vào ngày: ……………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ: …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… ……
Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH …………………… .., giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày tháng năm…………. Ngày tháng năm………….
Xác nhận của UBND phường, xã Người làm đơn
(Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản năm 2020 mới nhất ở đây

Nếu bạn đã đóng bảo hiểm y tế khi đi làm thì đây là những quyền lợi bạn sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm. Hãy nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký và tiến hành mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ thai sản trong trường hợp bạn đã nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm y tế để được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Bạn có thể tải mẫu trên về để thực hiện một cách tiện lợi và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo cùng gonhub.com

Hiểu biết –